UK Praha: 1. lékařská fakulta

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Adiktologie
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Ergoterapie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Fyzioterapie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Nutriční terapeut
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Všeobecná sestra
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Všeobecné lékařství
magisterské vzdělání  6 roků  P, K  Český 
Zubní lékařství
magisterské vzdělání  6 roků  P, K  Český 
Adiktologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Adiktologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Bioetika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Biochemie a patobiochemie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Biologie a patologie buňky
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Biomedicínská informatika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Biomechanika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Dějiny lékařství
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Experimentální chirurgie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Farmakologie a toxikologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Fyziologie a patofyziologie člověka
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Gerontologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Imunologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Lékařská biofyzika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Mikrobiologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Neurovědy
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Parazitologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Preventivní medicína
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Psychologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Vývojová a buněčná biologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Zobrazovací metody v lékařství
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Lékařské, zdravotnické
Poslední aktualizace: 25. 05. 2016
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

S odborným doučováním bude maturitní vysvědčení v kapse
S druhým stupněm na základní škole přibudou do života dítěte i přírodovědné předměty. A jelikož jde o náročnější, vyprofilovanější témata, ne každý žák si s nimi umí poradit sám. Kde mohou rodiče a žáci…
Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání?
Jak jsou evropské vzdělávací systémy připraveny podporovat mobilitu studentů? Souhrnný přehled z publikace Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report pro čtenáře Vzdělání.cz připravili odborníci Domu…