UK Praha: 2. lékařská fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Fyzioterapie
bakalářské  3 roky  Český 
Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
bakalářské  3 roky  Český 
Všeobecná sestra
bakalářské  3 roky  Český 
Všeobecné lékařství
magisterské  6 let  Český 
Fyzioterapie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Antropologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Biochemie a patobiochemie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Biologie a patologie buňky
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Biomedicínská informatika
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Experimentální chirurgie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Farmakologie a toxikologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Fyziologie a patofyziologie člověka
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Gerontologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Imunologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Lékařská biofyzika
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Mikrobiologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Neurovědy
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Preventivní medicína
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Zobrazovací metody v lékařství
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Lékařské, zdravotnické
Poslední aktualizace: 25. 05. 2016
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si