UK Praha: 3. lékařská fakulta

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Dentální hygienistka
bakalářské  3 roky  Český 
Fyzioterapie
bakalářské  3 roky  Český 
Veřejné zdravotnictví
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Všeobecná sestra
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Zdravotní vědy
bakalářské  4 roky  Český 
Všeobecné lékařství
magisterské  6 roků  Český, Anglický 
Antropologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Biochemie a patobiochemie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Biochemie a patobiochemie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Biologie a patologie buňky
doktorské  3 roky  P, K  Český, anglický 
Biologie a patologie buňky
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Biomechanika
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Experimentální chirurgie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Experimentální chirurgie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Farmakologie a toxikologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Farmakologie a toxikologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Fyziologie a patofyziologie člověka
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Fyziologie a patofyziologie člověka
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Imunologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Imunologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Lékařská biofyzika
doktorské  3 roky  P, K  Český, anglický 
Lékařská biofyzika
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Mikrobiologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Neurovědy
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Neurovědy
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Parazitologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Preventivní medicína
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Preventivní medicína
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Vývojová a buněčná biologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Vývojová biologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Lékařské, zdravotnické
Poslední aktualizace: 25. 05. 2016
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

S odborným doučováním bude maturitní vysvědčení v kapse
S druhým stupněm na základní škole přibudou do života dítěte i přírodovědné předměty. A jelikož jde o náročnější, vyprofilovanější témata, ne každý žák si s nimi umí poradit sám. Kde mohou rodiče a žáci…
Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání?
Jak jsou evropské vzdělávací systémy připraveny podporovat mobilitu studentů? Souhrnný přehled z publikace Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report pro čtenáře Vzdělání.cz připravili odborníci Domu…