Mendelova univerzita v Brně: Agronomická fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Agrobyznys
bakalářské  3 roky  Český 
Agroekologie
bakalářské  3 roky  Český 
Fytotechnika
bakalářské  3 roky  Český 
Molekulární biologie a biotechnologie
bakalářské  3 roky  Český 
Odpadové hospodářství
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Pozemkové úpravy a ochrana půdy
bakalářské  3 roky  Český 
Provoz techniky
bakalářské  3 roky  Český 
Rostlinolékařství
bakalářské  3 roky  Český 
Technologie potravin
bakalářské  3 roky  Český 
Všeobecné zemědělství
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Zootechnika
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Agrobyznys
magisterské navazující  2 roky  Český 
Agroekologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Automobilová doprava
magisterské navazující  2 roky  Český 
Biotechnologie rostlin
magisterské navazující  2 roky  Český 
Ekotrofologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Fytotechnika
magisterské navazující  2 roky  Český 
Chov koní a agroturistika
magisterské navazující  2 roky  Český 
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
magisterské navazující  2 roky  Český 
Krmivářství
magisterské navazující  2 roky  Český 
Management techniky
magisterské navazující  2 roky  Český 
Rostlinolékařství
magisterské navazující  2 roky  Český 
Rozvoj venkova
magisterské navazující  2 roky  Český 
Rybářství a hydrobiologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Technologie a management odpadů
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Technologie potravin
magisterské navazující  2 roky  Český 
Zemědělské inženýrství
magisterské navazující  2 roky  Český 
Zootechnika
magisterské navazující  2 roky  Český 
Živočišné biotechnologie
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Agricultural Chemistry
doktorské  3 roky  P, K  Anglický 
Anatomie a fyziologie rostlin
doktorské  3 roky  P, K  Český, Anglický 
Aplikovaná a krajinná ekologie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Molekulární biologie a genetika živočichů
doktorské  3 roky  P, K  Český, Anglický 
Obecná produkce rostlinná
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Obecná zootechnika
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Rostlinolékařství
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Speciální produkce rostlinná
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Speciální zootechnika
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Technika a mechanizace zemědělství
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Technologie odpadů
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Zemědělská chemie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Jiné veletrhy: Bratislava, Nitra
Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Zemědělské, veterinární, potr.
Poslední aktualizace: 03. 11. 2014
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Recenze knihy: Nauč se to!
Publikace o učení (se) bývají buď snadno stravitelné a tedy nutně zjednodušující nebo suše odborné a pro běžného čtenáře obtížně přístupné. "Nauč se to!” vás přesvědčí, že lze oba přístupy úspěšně…
Backpacking - zkušenosti a tipy
Už jste někdy slyšeli, že se českým turistům přezdívá baťůžkáři? Jsme národ koumavý a stejně tak se snažíme ušetřit, kde se dá. Backpacking je ale trochu jiný a je spojen s cestovatelskou svobodou.