AKCENT College s.r.o.

Adresa:
Bítovská 5, 140 00 Praha 4
Telefon:
261 109 234
E-mail:
info@akcentcollege.cz
Web:
www.akcentcollege.cz
Facebook:
Akcent-College-449725645098412
IČ:
DIČ:
CZ27259439

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
bakalářské  3 roky    Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Již samo motto školy

NAUČÍME VÁS UČIT ...

napovídá, jaké je zaměření soukromé vysoké školy AKCENT College.

Pedagogicky zaměřené bakalářské studium připravuje naše absolventy na práci lektora v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých nebo na navazující magisterské studium, např. v programech filologie, učitelství (pro různé typy škol) a pod.

Nabízíme bakalářské obory:

  • Angličtina jako cizí jazyk
  • Čeština jako cizí jazyk – při studiu tohoto oboru se naučíte dívat na češtinu očima cizince a naučíte se ji učit jako cizí jazyk

Studium v bakalářských oborech absolventům garantuje:

  • Solidní průpravu v teoretických disciplínách a v opoře o ni zvládnutí mluveného i psaného jazyka (angličtiny) produkčně i recepčně na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky
  • Teoretickou i praktickou metodickou připravenost k efektivnímu vedení vyučovacího procesu dospělých
  • Praktickou znalost dalšího cizího jazyka na úrovni A2-B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky

V průběhu studia škola klade důraz na praktické procvičování získaných vědomostí a dovedností. Pro praxi jsou využívány cvičné skupiny studentů, a to již od 1. ročníku.

Potřeba kvalitních lektorů angličtiny a češtiny pro cizince stále roste. Po absolvování soukromé vysoké školy AKCENT College – to Vám můžeme zaručit – budete kvalitní lektor angličtiny nebo češtiny pro cizince právě Vy!

Statut společnosti: Soukromá
Sekce: Pedagogické, tělovýchovné
Poslední aktualizace: 02. 08. 2017

[ x ]

Přečtěte si