UK Praha: Fakulta humanitních studií

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Studium humanitní vzdělanosti
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Orální historie
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Elektronická kultura a sémiotika
magisterské navazující vzdělání   2 roky  Český 
Genderová studia
magisterské navazující vzdělání   2 roky  P, K  Český 
Historická sociologie
magisterské navazující vzdělání   2 roky  P, K  Český 
Německá a francouzská filozofie
magisterské navazující vzdělání   2 roky  Český 
Obecná antropologie-integrální studium člověka
magisterské navazující vzdělání   2 roky  Český 
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
magisterské navazující vzdělání   2 roky  P, K  Český 
Sociální a kulturní ekologie
magisterské navazující vzdělání  2 roky  Český 
Studia občanského sektoru
magisterské navazující vzdělání   2 roky  P, K  Český 
Aplikovaná etika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Environmentální studia
doktorské vzdělání   3 roky  P, K  Český 
Historická sociologie
doktorské vzdělání   3 roky  P, K  Český 
Integrální studium člověka - obecná antropologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Německá a francouzská filozofie
doktorské vzdělání   3 roky  P, K  Český 
Studia občanského sektoru
doktorské vzdělání   3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Filozofické, sociální a teologické
Poslední aktualizace: 16. 11. 2014
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.