ČVUT Praha: Fakulta stavební

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Geodézie, kartografie a geoinformatika
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Architektura a stavitelství
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Building Structures
bakalářské vzdělání  4 roky  Anglický 
Informační systémy ve stavebnictví
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Inženýrství životního prostředí
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Konstrukce a dopravní stavby
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Konstrukce pozemních staveb
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Management a ekonomika ve stavebníctví
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Materiálové inženýrství
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Požární bezpečnost staveb
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Příprava, realizace a provoz staveb
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Vodní hospodářství a vodní stavby
bakalářské vzdělání  4 roky  Český 
Integrální bezpečnost staveb
magisterské  1,5 roku  Český 
Inteligentní budovy
magisterské  2 roky  Český 
Intelligent Buildings
magisterské  2 roky  Anglický 
Příprava, realizace a provoz staveb
magisterské  1,5 roku  Český 
Stavební management
magisterské  1,5 roku  Český 
Advanced Master´s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český, anglický 
Architektura a stavitelství
magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Budovy a prostředí
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Building Structures
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český, anglický 
Buildings and Environment
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český, anglický 
Computational Engineering in Advanced Design
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český, anglický 
Geodézie a kartografie
magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Geoinformatika
magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Informační systémy ve stavebnictví
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Inženýrství životního prostředí
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Konstrukce a dopravní stavby
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Konstrukce pozemních staveb
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Management a ekonomika ve stavebnictví
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Materiálové inženýrství
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Projektový management a inženýring
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český, anglický 
Vodní hospodářství a vodní stavby
magisterské vzdělání  1,5 roku  Český 
Ekonomika a řízení ve stavebnictví
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Fyzikální a materiálové inženýrství
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Konstrukce a dopravní stavby
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Matematika ve stavebním inženýrství
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Pozemní stavby
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Architektura a stavitelství
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Geodézie a kartografie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Inženýrství životního prostředí
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Vodní hospodářství a vodní stavby
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Technické, IT
Poslední aktualizace: 01. 12. 2013
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.