UJEP Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí

Adresa:
Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 284 149
E-mail:
dana.matkovicova@ujep.cz
Web:
studujfzp.ujep.cz
Fax:
475 284 158
IČ:
DIČ:
CZ44555601

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Ochrana životního prostředí
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Odpadové hospodářství
magisterské navazující  2 roky  Český 
Revitalizace krajiny
magisterské navazující  2 roky  Český 
Environmentální analytická chemie
doktorské vzdělání   4 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

První školské zařízení v ČR s mezinárodním certifikátem ISO 14001.

Fakulta životního prostředí je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, technických, ekonomických a humanitních disciplín.

Studium na fakultě ŽP je tříleté (bakalářské), dvouleté navazující (magisterské) a čtyřleté doktorské. Uplatnění absolventů je velmi široké: v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, v podnikové sféře, ve výzkumných ústavech, v orgánech ochrany přírody, v hygienické službě, v poradenských, informačních a konzultačních střediscích, ve výchovně vzdělávacích zařízeních.


Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Přírodovědecké
Poslední aktualizace: 30. 04. 2017

Kalendář akcí:

Datum Druh akce
Popis akce
26. 01. 2017 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří na všech faklutách UJEP

[ x ]

Přečtěte si

Začít spolupracovat se zahraniční univerzitou není nic složitého
Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými školami? Poradíme vám, jak na to!
Práce v Dánsku: Individualita a odpovědnost
Když jsem před třemi lety poprvé přijela do Dánska a rovnou se tam při té příležitosti přistěhovala, všechno bylo nové a jiné. Najednou jsem se ocitla v zemi, kde zima není překážkou pro cyklisty a kde si lidé…
Tréninkový kurz Nenásilné komunikace v Turecku – nadšení i zklamání v jednom
Zajímáte se o vzdělávání v multikulturním prostředí? Náš externí spolupracovník Tomáš Kolomazník pro čtenáře Vzdělání.cz sepsal své postřehy z účasti na zahraničním tréninkovém kurzu tzv. nenásilné komunikace.…