Relevance školy

UJEP Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí

Váha Název Hodnota
Popis
2.5 b Registrace - Objem inzerce 100
1.5 b Kdy byla provedena poslední aktualizace 20
Tato složka hodnotí, nakolik je záznam školy aktuální - tedy kolik času uplynulo od posledního potvrzení editace záznamu školy. Za každých uplynulých 31 dní od poslední editace se odečítá 10%.
1.0 b Dostupnost www prezentace 100
Několikrát denně se náš automat pokouší otevřít zadanou stránku. Pokud se mu vrátí platné HTTP hlavičky, pokus je zapsán jako úspěšný. Pokud je stránka nedostupná, či server nevrací správné hlavičky, pokus je hodnocen jako neplatný. Výpočet:
[platnych]*100/([platnych]+[neplatnych])
0.5 b PhD studium 100
0.5 b Kvalita www prezentace 100
Toto je náš čistě subjektivní názor na kvalitu zadané www prezentace. Pokud máte pocit, že jsme Vás podhodnotili (či nadhodnotili), ozvěte se na e-mailovou adresu webmaster@vzdelani.cz a my můžeme stránku přehodnotit.
0.5 b Možnost studovat v zahraničí 100
0.5 b Jak dlouho je škola registrována 100
Hodnotí, jak dlouho již udržujeme záznam o této škole. Čím je u nás záznam déle, tím vyšší rating. Začíná na nule, za každý měsíc se zvyšuje o 10%. Pokud již byla škola zaregistrována na "starém" Vzdělání.CZ, získává automaticky 100%.
0.5 b Návštěvnost záznamu 12
Ohodnocuje kolikrát byl zobrazen záznam školy. Výpočet:
[počet zobrazení]*3
0.5 b Certifikáty (IES, Europass, člen asociace AIVD...) 100
0.5 b Možnost praxe při studiu 100
0.5 b Certifikát Ověřené vzdělání na webových stránkách 0

[ x ]

Přečtěte si