MU Brno: Filozofická fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Anglický jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Archeologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Archivnictví
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Baltistika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Český jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Dějiny starověku (dvouobor)
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Dějiny umění
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Estetika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Etnologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Filologicko-areálová studia
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Filozofie
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Fracouzský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Historie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Filozofie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Historie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Japanistika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Kulturní studia Číny
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Makedonský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Nizozemský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Novořecký jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Pedagogika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Polský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Portugalský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Ruský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Slovinský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Španělský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politika+Ukrajinský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politka+Anglický jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodářská politka+Italský jazyk a lit.
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hudební věda
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Informační studia a knihovnictví
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Italský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Japanistika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Klasická archeologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Klasický řecký jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Kulturní studia Číny
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Latinský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Makedonský jazyk a literatura (dvouobor)
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Mediteránní studia
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Muzeologie
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Německý jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Nizozemský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Novořecký jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Obecná jazykověda
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Polský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pomocné vědy historické
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Portugalský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pravěká archeologie Předního Východu
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Religionistika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Ruský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Sdružená uměnovědná studia
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Skandinávská studia
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Slovenský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Slovinský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Sociální pedagogika a poradenství
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Španělský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Teorie a dějiny divadla
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Teorie a provozovací praxe staré hudby
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Teorie interaktivních médií
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Ukrajinský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Psychologie
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Andragogika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Anglický jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Archivnictví
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Baltistika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Český jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Dějiny umění
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Estetika a kulturní studia
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Etnologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Filozofie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Francouzský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Historie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Italský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Klasická archeologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Klasický řecký jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Latinský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Latinský jazyk a literatura středověku
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Literatura a mezikulturní komunikace
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Muzeologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Německý jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Nizozemský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Novořecký jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Obecná jazykověda
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Pedagogika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Polský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Pomocné vědy historické
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Portugalský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Pravěká archeologie Předního Východu
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Religionistika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Ruský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Slovenský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Sociální pedagogika a poradenství
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Španělský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Teorie a dějiny divadla
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Ukrajinský jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Anglický jazyk
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český, anglický 
Archeologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Česká literatura
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Český jazyk
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Dějiny starověku
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Estetika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Etnologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Filozofie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Historie-české dějiny
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Historie-obecné dějiny
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Hudební věda
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český, anglický, německý 
Klasická filologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Klinická psychologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Latinská medievistika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Literární komparatistika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Literatury v angličtině
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český, anglický 
Německá literatura
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Německý jazyk
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Novořecký jazyk a literatura
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Obecná jazykověda
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Obecná psychologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Paleoslovenistika a slovanské jazyky
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Pedagogika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český, anglický 
Polská literatura
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Pomocné vědy historické
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Religionistika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Románské jazyky
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Románské literatury
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Ruská literatura
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Ruský jazyk
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Sociální psychologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Srovnávací indoevropská jazykověda
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Teorie a dějiny slovanských literatur
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Teorie a dějiny umění
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Teorie a dějiny vědy
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Teorie areálových studií
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Filozofické, sociální a teologické
Poslední aktualizace: 07. 12. 2014
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.