JUBELA, s.r.o.

Adresa:
Volutová 2523/14, 158 00 Praha
Telefon:
251 551 362
E-mail:
info@jubela.cz
Web:
http://www.jubela.cz/
Fax:
234 697 784
Facebook:
jubela.sro
IČ:

Nabízené kurzy:

Název kurzu
Délka Cena Poznámka Kdy
Administrátor počítače
15 dnů  25900,- Kč  Absolvent po úspěšném absolvování kurzu zná práci se současnými operačními systémy a jejich instalací včetně implementace standardních aplikací. Dále umí pracovat a nastavovat počítačovou síť se všemi současnými variantami připojení včetně WiFi. Umí rutinně přeinstalovávat počítače, notebooky, nastavovat počítače do firemní sítě a instalovat tiskárny a další periferní zařízení. Umí konfigurovat počítač na úrovni ovládacích panelů včetně přídavného SW odpovídajícího zařízení a instalovat/konfigurovat antivirové programy. Umí pracovat se základním kancelářským programem MS Office, instalovat jej a provádět hotline pro uživatele uvedeného programu. Dále umí pracovat s internetem na administrátorské úrovni a administrovat nastaveni internetu dle potřeb a požadavků uživatelů. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: hardwarové vybavení počítače, vstupní a výstupní zařízení, operační systémy MS Windows - popis a instalace, konfigurace MS Windows (aktuální verze) včetně oprávnění, uživatelských účtů a zabezpečení, instalace a konfigurace tiskáren, konfigurace nových HW zařízení, problematika ovladačů, nastavení a správa počítačové sítě, protokol TCPIP, Internet, problematika WiFi sítí – popis a konfigurace, instalace, administrace a hotline správa kancelářských aplikací MS Office, koncepce rozvoje IT v organizaci.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Analýza dat na MS SQL serveru
2 dny  3960,- Kč  Desítky manažerů a obchodníků neustále hledají cestu jak si uspořádat svá obchodní data. A hlavně jak tyto data získat z informačních systému na platformě SQL kde je mají, ale v jiné podobě než zrovna potřebuji. Tento kurz naučí posluchače importovat data uložená na MS SQL serveru do uživatelsky přehledných tabulek v MS Excel, případně MS Access a následně je zpracovávat v běžně dostupných nástrojích. Výsledkem kurzu bude, že již nebudete muset čekat na firemního guru, který Vám vždy tyto data vytáhne ze systému pro Vás – dokážete to již sami. Kurz zahrnuje: struktura a objekty v databázi, struktura tabulek, práce s rozhraním SQL Serveru, výběr a řazení, vypočtené sloupce, spojení více tabulek, slučovací dotazy, dotazy se souhrny, vnořené poddotazy, export a import dat.  14.12.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Asertivní komunikace
1 den  4100,- Kč  Určeno pro všechny zájemce, kteří se chtějí zdokonalit ve svých komunikačních dovednostech a zvládnout asertivní komunikaci. Praktický trénink asertivního řešení konfliktních situací nejen na pracovišti. Naučíte se hravě zvládat konflikty a z krizových situací dokážete vždy vyjít jako vítězové. Osvojíte si umění WIN-WIN uvažování typického pro nejúspěšnější světové manažery. Naučíte se rozeznávat psychickou manipulaci a bránit se jí. Kurz zahrnuje: konflikt na pracovišti a jeho význam, styly řešení konfliktů, význam asertivity a její pojetí v českém prostředí, psychická manipulace a jak se jí bránit, transakční analýza, asertivní práva a osobní odpovědnost, asertivní techniky, jak reagovat na oprávněnou a neoprávněnou kritiku, zásady argumentace, jak proměnit vlastní nedostatky v přednosti.  5.12.2017 - 5.12.2017  5.12.2017 
Asistent/ka, sekretář/ka
11 dnů  12900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici Asistent/ka – Sekretář/ka. Zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Zvládá úkoly spojené s řízením kanceláře a organizací porad. Orientuje se v problematice hospodaření s časem a zvládání stresu. Dovede ve své činnosti využít osobní počítač. Témata kurzu: umění komunikovat, asertivní a krizová komunikace, komunikace po telefonu, písemná a emailová komunikace, jak vést a řídit kancelář, příprava porady a její dokumentace, timemanagement, zvládání stresu, prezentační dovednosti, počítač v kanceláři: Word, Excel, Power Point.  27.11.2017 - 11.12.2017  11.12.2017 
Databáze pro internetové aplikace
3 dny  4460,- Kč  Absolventi kurzu se naučí využívat databázový systém MySQL a vytvářet různé typy dotazů, což je nezbytným předpokladem pro tvorbu moderních webových stránek. Kurz zahrnuje: databázový systém MySQL, tvorba tabulek, tvorba jednoduchých dotazů, výpočty a standardní funkce, spojení tabulek, souhrny a seskupování, vnořené poddotazy, akční dotazy, import a export dat.  4.12.2017 - 6.12.2017  6.12.2017 
Dispečer logistiky
15 dnů  25900,- Kč  Absolvent kurzu bude schopen vykonávat široké spektrum pozic v oblasti administrativy, obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Získá praktické dovednosti a znalosti z oblasti technické korespondence, a bude schopen samostatně zpracovávat přehledy, tabulky. Zná metody uplatňované v logistice, zná základní principy sledování jakosti podle norem, vyzná se obecně v řízení logistických toků a ovládá PC – MS Office. Osvojil si základní měkké dovednosti / - sebepoznání, komunikaci, řízení času, a dokáže výsledky své práce prezentovat. Navíc bude znát techniku využívanou pro skladování. Vzhledem k dostatečnému počtu hodin teoretické i praktické přípravy lze předpokládat uplatnění v účetních společnostech, logistických firmách, skladech, apod. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: logistika a její řízení, logistické IS a řízení logistických toků, řízení zásob, řízení výroby, principy štíhlé výroby, skladování, manipulační a mechanizační prostředky, základní technické komunikační prostředky, základy vedení týmu a práce s podřízenými, základy komunikace a řešení krizových situací, jazyková připravenost v odborné terminologii.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Finanční minimum manažera
2 dny  6900,- Kč  Cílem prvé části kurzu je seznámit a naučit absolventy správně vyhodnotit finanční rizika a zejména pro případ přijetí úvěru a jeho zajištění. Úvěr je ukázán v kontextu rodinného rozpočtu a na příkladu výpočtu hypotéky je ukázán praktický příklad výpočtu výhodnosti hypotéky: stanovení si cílů a věcných potřeb včetně jejich finančního vyjádření, způsoby financování a související rizika, základní finanční matematika, vyhodnocení parametrů úvěru a kalkulace zátěže pro rodinný rozpočet. Ve druhé části kurzu se absolvent seznámí se základy finančního řízení v komerční organizaci tak, aby byl schopen pochopit základy finančních procesů v organizaci, jejich důležitost a roli každého zaměstnance v nich: základní pojmy z oblasti účetnictví, základní matematika k účetnictví (výpočet DPH, odpisů), základní principy a výkazy v podvojném účetnictví, analýza výsledovky a bilance vybrané firmy, účetní evidence – rozdíly oproti podvojnému účetnictví.  14.12.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Google - mobilní aplikace pro manažery
1 den  2460,- Kč  Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí naplno využívat svůj smartphone při práci a zajímají se o moderní technologie. Během kurzu se naučíte, jak jednoduše s pomocí mobilu řídit práci na projektech, úkolovat zaměstnance či kolegy, nebo efektivně komunikovat se zákazníky. To vše s pomocí chytrých Google aplikací, které jsou volně dostupné na internetu. Dozvíte se také, jak sdílet tabulky, soubory, nebo jak zefektivnit svůj osobní timemanegement s pomocí Google kalendáře. Naučte se naplno využívat potenciál, který nabízí moderní technologie, a usnadněte si život. Kurz zahrnuje: internetový marketing a jeho specifika, Google – více než vyhledávač, Google mapy, G-mail a jeho využití, Google kalendář, Google Drive, Google Docs, Google Talk.  15.12.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Internet - základní kurz
1 den  1460,- Kč  Kurz zahrnuje: základní seznámení s jednotlivými internetovými prohlížeči, praktická práce s hypertextovými stránkami, způsoby prohlížení www stránek, prohledávací nástroje, nejčastější zdroje informací, ukládání získaných informací na vlastní počítač, připojení k internetu – pevná linka, modemové připojení (poskytovatelé, výhodnost, ceny), tipy a triky s internetem, zajímavé adresy.  1.12.2017 - 1.12.2017  1.12.2017 
Internetový marketing
2 dny  3960,- Kč  Cílem kurzu je prohloubit znalosti z oblasti internetového marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit na internetu v širokém spektru firemního a osobního využití. Na kurzu účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, které pomůžou v konkurenčním boji dnešní doby. Na kurzu je kladen velký důraz na pochopení důležitosti zákazníka. Pochopení jeho potřeb a chování je základním principem marketingu. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s možnostmi analýz, které jsou nutné pro měření marketingových aktivit, vyhodnocování úspěšnosti a stanovení dalších postupů pro firemní rozvoj. Kurz zahrnuje: internetový marketing a jeho specifika, E-shop a podnikání na internetu, mobilní web a mobilní aplikace, nástroje internetového marketingu, SEO a jeho význam, PPC kampaně, virální marketing a sociální sítě, analýza konkurenčních webů. Na kurz může být navázáno státní zkouškou k získání kvalifikace Specialista marketingu.  7.12.2017 - 8.12.2017  8.12.2017 
JOOMLA! - základní kurz
2 dny  3960,- Kč  Kurz je vhodný pro začínající tvůrce webových stránek, grafiky, kteří chtějí rozšířit své znalosti a vytvářet kreativní webové stránky a v neposlední řadě pro programátory, kteří se chtějí dozvědět užitečné informace ohledně redakčních systémů. Kurz zahrnuje: seznámení s redakčním systémem Joomla!, uživatelské a administrační rozhraní, změna a správa šablony, základní nastavení systému a administrace, tvorba kategorií, tvorba článků a řazení do kategorií, integrace a rozšíření pluginů, tvorba víceúrovňového menu, integrace projektu na web.  27.11.2017 - 28.11.2017  28.11.2017 
Kancelářské minimum - (Word, Excel, Internet)
2 dny  2760,- Kč  V kurzu se seznámíte s nejpoužívanějšími programy firmy Microsoft: Wordem, Excelem a Outlookem. Témata kurzu: popis a základní ovládání programu MS Word, základy práce s dokumentem, formátování dokumentu, formát stránky a tisk, vkládání symbolů a dalších položek do textu, kontrola pravopisu, internet, elektronická pošta, popis a základní ovládání programu MS Excel, základy práce v tabulce, formátování obsahu buněk, úpravy v tabulce, jednoduché výpočty v tabulce, vytváření grafů, vytvoření jednoduché formulářové tabulky obsahující výpočty a její vytištění.  4.12.2017 - 5.12.2017  5.12.2017 
Komunikace po telefonu
1 den  4100,- Kč  Cílem je kurzu získání základů komunikačních dovedností pro začínající operátory call centra. Témata kurzu: práce s hlasem, otevření a uzavření rozhovoru, vedení rozhovoru, empatické naslouchání, kladení otázek, zvládání námitek, ukázky řešení konkrétních situací.  24.11.2017 - 24.11.2017  24.11.2017 
Komunikace po telefonu
1 den  4100,- Kč  Cílem je kurzu získání základů komunikačních dovedností pro začínající operátory call centra. Témata kurzu: práce s hlasem, otevření a uzavření rozhovoru, vedení rozhovoru, empatické naslouchání, kladení otázek, zvládání námitek, ukázky řešení konkrétních situací.  22.12.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
Kouč
15 dnů  32900,- Kč  Na rekvalifikačním kurzu se naučíte využívat jednoduché a efektivní koučovací metody, které můžete aplikovat na svém pracovišti. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: koučování v pracovním prostředí, kouč a jeho role, naše chápání koučování, koučink vs. terapie, konzultace a mentoring, techniky koučování, vedení koučovacích rozhovorů, obtížné situace při koučování, individuální akční plán.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Koučování
2 dny  6900,- Kč  Program je určený především pro manažery a týmové vedoucí se zájmem o maximalizaci výkonu svých lidí pomocí koučování. Na kurzu se naučíte využívat jednoduché a efektivní koučovací metody, které můžete aplikovat na pracovišti, doma, nebo třeba při sportu a ostatních volnočasových aktivitách. Témata kurzu: koučování a jeho význam, praktická aplikace koučování, manažer jako kouč, otázky v koučování, kompetence a osobnost kouče, model G.R.O.W, koučování a timemanagement, Disney strategie.  18.12.2017 - 19.12.2017  19.12.2017 
Manažer - pracovník obchodu a služeb
15 dnů  25900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro manažerskou činnost na pozici samostatného pracovníka obchodu a služeb. Zná problematiku řízení činností, obchodní taktiky, zvládá základy profesionální komunikace, zná základy marketingu, včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Je připraven na vedení samostatných obchodních jednání a prodeje. Zná zásady prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci využít počítačové programy MS Excel, MS Word a MS PowerPoint. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: komunikační a prezentační dovednosti, asertivita a krizová komunikace, timemanagement a vedení lidí, vedení projektů – projektový management, vedení obchodního jednání a obchodní dovednosti, základní internetová gramotnost, základy marketingu a internetový marketing, MS Office – dokumentace a výkaznictví.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
MS Access - pokročilí
3 dny  4460,- Kč  Určeno pro uživatele, kteří si potřebují dále rozšířit své znalosti s databází Microsoft Access tak, aby v ní dokázali vytvářet funkční složitější databáze. Kurz zahrnuje: pokročilé akce s tabulkami a dotazy, tvorba formulářů, nestandardní objekty na formuláři, vlastnosti formuláře jako objektu, propojení dvou formulářů, tvorba pokročilých sestav, tvorba maker, nastavení databáze.  22.11.2017 - 24.11.2017  24.11.2017 
MS Access - pokročilí
3 dny  4460,- Kč  Určeno pro uživatele, kteří si potřebují dále rozšířit své znalosti s databází Microsoft Access tak, aby v ní dokázali vytvářet funkční složitější databáze. Kurz zahrnuje: pokročilé akce s tabulkami a dotazy, tvorba formulářů, nestandardní objekty na formuláři, vlastnosti formuláře jako objektu, propojení dvou formulářů, tvorba pokročilých sestav, tvorba maker, nastavení databáze.  20.12.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
MS Access - základní kurz
3 dny  3960,- Kč  Určeno pro uživatele, kteří se potřebují naučit pracovat s databázovými soubory ve velmi uživatelsky příjemné databázi Microsoft Access. Uživatelé se naučí v nich hledat, třídit je a vytvářet z nich patřičné výběry a výstupy podle svých představ. Po absolvování kurzu si budou uživatelé schopni sami vytvořit jednoduchou databázi, na jejíž základě si budou umět vytvářet dotazy, tvořit formuláře a sestavy. Kurz zahrnuje: základy práce s Accessem, práce s tabulkami, export a import dat, tvorba dotazů, tvorba jednoduchého formuláře, tisk z Accessu, tvorba jednoduché sestavy.  29.11.2017 - 1.12.2017  1.12.2017 
MS Excel - databáze a kontingenční tabulky
1 den  1460,- Kč  V tomto kurzu se seznámíte s nástroji Excelu, určenými pro zpracování rozsáhlých datových tabulek a s možnostmi, jak projit sešity Excelu s daty z jiných zdrojů. Podrobně se seznámíte s tvorbou a použitím jednoho z nejúčinnějších nástrojů Excelu – s kontingenčními tabulkami. Kurz zahrnuje: práce s databází v Excelu, práce s externími databázemi v Excelu, kontingenční tabulky a grafy.  19.12.2017 - 19.12.2017  19.12.2017 
MS Excel - databáze a kontingenční tabulky
1 den  1460,- Kč  V tomto kurzu se seznámíte s nástroji Excelu, určenými pro zpracování rozsáhlých datových tabulek a s možnostmi, jak projit sešity Excelu s daty z jiných zdrojů. Podrobně se seznámíte s tvorbou a použitím jednoho z nejúčinnějších nástrojů Excelu – s kontingenčními tabulkami. Kurz zahrnuje: práce s databází v Excelu, práce s externími databázemi v Excelu, kontingenční tabulky a grafy.  7.12.2017 - 7.12.2017  7.12.2017 
MS Excel - databáze a kontingenční tabulky
1 den  1460,- Kč  V tomto kurzu se seznámíte s nástroji Excelu, určenými pro zpracování rozsáhlých datových tabulek a s možnostmi, jak projit sešity Excelu s daty z jiných zdrojů. Podrobně se seznámíte s tvorbou a použitím jednoho z nejúčinnějších nástrojů Excelu – s kontingenčními tabulkami. Kurz zahrnuje: práce s databází v Excelu, práce s externími databázemi v Excelu, kontingenční tabulky a grafy.  21.11.2017 - 21.11.2017  21.11.2017 
MS Excel - manažerské nástroje
1 den  2460,- Kč  Kurz doplňuje cyklus třídenních jednodenních kurzů MS Excel pro ekonomy a manažery: MS Excel – pokročilé výpočty a funkce, MS Excel – práce s databázemi a kontingenční tabulky, MS Excel – manažerské nástroje. Kurz obsahuje: finanční funkce – komplexní shrnutí v příkladech, základní statistické funkce, propojení dat v rámci programů MS Office, ochrana zápisu dat do buněk, sdílení souborů a zálohování, zpětný výpočet proměnných, podmíněné formátování tabulek, ověřování vstupních dat na zápis hodnot nebo funkce, scénáře.  22.11.2017 - 22.11.2017  22.11.2017 
MS Excel - manažerské nástroje
1 den  2460,- Kč  Kurz doplňuje cyklus třídenních jednodenních kurzů MS Excel pro ekonomy a manažery: MS Excel – pokročilé výpočty a funkce, MS Excel – práce s databázemi a kontingenční tabulky, MS Excel – manažerské nástroje. Kurz obsahuje: finanční funkce – komplexní shrnutí v příkladech, základní statistické funkce, propojení dat v rámci programů MS Office, ochrana zápisu dat do buněk, sdílení souborů a zálohování, zpětný výpočet proměnných, podmíněné formátování tabulek, ověřování vstupních dat na zápis hodnot nebo funkce, scénáře.  8.12.2017 - 8.12.2017  8.12.2017 
MS Excel - manažerské nástroje
1 den  2460,- Kč  Kurz doplňuje cyklus třídenních jednodenních kurzů MS Excel pro ekonomy a manažery: MS Excel – pokročilé výpočty a funkce, MS Excel – práce s databázemi a kontingenční tabulky, MS Excel – manažerské nástroje. Kurz obsahuje: finanční funkce – komplexní shrnutí v příkladech, základní statistické funkce, propojení dat v rámci programů MS Office, ochrana zápisu dat do buněk, sdílení souborů a zálohování, zpětný výpočet proměnných, podmíněné formátování tabulek, ověřování vstupních dat na zápis hodnot nebo funkce, scénáře.  20.12.2017 - 20.12.2017  20.12.2017 
MS Excel - pokročilí
2 dny  2760,- Kč  Účastnící kurzu se seznámí s různými typy vzorců a standardními funkcemi Excelu, ochranou dat a podmíněným formátováním buněk. Naučí se využívat Excelu jako databáze a seznámí se s tvorbou maker. Kurz zahrnuje: pokročilá tvorba vzorců, použití funkcí, práce s listy a sešity, podmíněné formátování buněk, ochrana dat, pokročilé plnění, kopírování a mazání buněk, práce s databází v Excelu, kontingenční tabulky, automatizace činnosti pomocí maker.  6.12.2017 - 7.12.2017  7.12.2017 
MS Excel - pokročilí
2 dny  2760,- Kč  Účastnící kurzu se seznámí s různými typy vzorců a standardními funkcemi Excelu, ochranou dat a podmíněným formátováním buněk. Naučí se využívat Excelu jako databáze a seznámí se s tvorbou maker. Kurz zahrnuje: pokročilá tvorba vzorců, použití funkcí, práce s listy a sešity, podmíněné formátování buněk, ochrana dat, pokročilé plnění, kopírování a mazání buněk, práce s databází v Excelu, kontingenční tabulky, automatizace činnosti pomocí maker.  18.12.2017 - 19.12.2017  19.12.2017 
MS Excel - programování VBA
2 dny  3960,- Kč  Kurz je určen pro pokročilé uživatele Excelu, kteří si chtějí v Excelu vytvářet vlastní programy a aplikace. Kurz zahrnuje: tvorba maker, základy jazyka VisualBasic for Application, objektový model Excelu, vlastnosti a metody buněk, listů a sešitů, programování událostí, použití grafických objektů.  14.12.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
MS Excel - výpočty a funkce
1 den  1460,- Kč  Kurz je určen uživatelům Excelu, kteří se chtějí seznámit podrobněji s výpočtovými možnostmi programu. Kurz zahrnuje: vzorce a výpočty, základní popis funkcí a jejich parametrů, matematické funkce, kalendářní a časové funkce, statistické funkce, vyhledávací funkce, textové funkce, logické a informační funkce.  18.12.2017 - 18.12.2017  18.12.2017 
MS Excel - výpočty a funkce
1 den  1460,- Kč  Kurz je určen uživatelům Excelu, kteří se chtějí seznámit podrobněji s výpočtovými možnostmi programu. Kurz zahrnuje: vzorce a výpočty, základní popis funkcí a jejich parametrů, matematické funkce, kalendářní a časové funkce, statistické funkce, vyhledávací funkce, textové funkce, logické a informační funkce.  6.12.2017 - 6.12.2017  6.12.2017 
MS Excel - základní kurz
2 dny  2160,- Kč  Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními možnostmi oblíbeného tabulkového kalkulátoru. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vytvářet datové tabulky včetně jednoduchých výpočtů, upravovat jejich vzhled a prezentovat svá data graficky. Kurz zahrnuje: popis a základní ovládání programu, základy práce v sešitu, formátování obsahu, úpravy v sešitu, jednoduché výpočty v tabulce, použití některých standardních funkcí, práce s listy, tisk tabulky, vytváření grafů.  13.12.2017 - 14.12.2017  14.12.2017 
MS Excel - základní kurz
2 dny  2160,- Kč  Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními možnostmi oblíbeného tabulkového kalkulátoru. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vytvářet datové tabulky včetně jednoduchých výpočtů, upravovat jejich vzhled a prezentovat svá data graficky. Kurz zahrnuje: popis a základní ovládání programu, základy práce v sešitu, formátování obsahu, úpravy v sešitu, jednoduché výpočty v tabulce, použití některých standardních funkcí, práce s listy, tisk tabulky, vytváření grafů.  29.11.2017 - 30.11.2017  30.11.2017 
MS Excel 2016 - přecházíme na novou verzi
1 den  1460,- Kč  Kurz zahrnuje: seznámení s rozdíly mezi Microsoft Excel 2016 a staršími verzemi, seznámení s novinkami v Microsoft Excel 2016, nové uživatelské rozhraní Microsoft Excel 2016, kompatibilita s dalšími aplikacemi Microsoft Office 2016, integrace Microsoft Office 2016 s dalšími produkty.  21.11.2017 - 21.11.2017  21.11.2017 
MS Excel 2016 - přecházíme na novou verzi
1 den  1460,- Kč  Kurz zahrnuje: seznámení s rozdíly mezi Microsoft Excel 2016 a staršími verzemi, seznámení s novinkami v Microsoft Excel 2016, nové uživatelské rozhraní Microsoft Excel 2016, kompatibilita s dalšími aplikacemi Microsoft Office 2016, integrace Microsoft Office 2016 s dalšími produkty.  19.12.2017 - 19.12.2017  19.12.2017 
MS Excel pro ekonomy a manažery
3 dny  3960,- Kč  Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor, další související programy. Účastníci budou seznámeni s možnostmi a praktickými způsoby využití počítačových produktů pro účely ekonomických úseků firem, seznámí se s tvorbou užitečných aplikací a použitím matematických a jiných funkcí zabudovaných v programových produktech, získají inspiraci pro další využití počítačů pro odbourání rutinních činností. Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni pracovat s databázemi, budou umět vzájemně komunikovat mezi několika tabulkami a využívat dalších možností programu. Kurz obsahuje: podmíněné formátování tabulek, ověřování vstupních dat, scénáře, citlivostní analýza, práce s databází v Excelu: filtrace, řazení, souhrny a kontingenční tabulky, funkce, práce s formuláři, makra, propojení Excelu s Wordem.  18.12.2017 - 20.12.2017  20.12.2017 
MS Excel pro ekonomy a manažery
3 dny  3960,- Kč  Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor, další související programy. Účastníci budou seznámeni s možnostmi a praktickými způsoby využití počítačových produktů pro účely ekonomických úseků firem, seznámí se s tvorbou užitečných aplikací a použitím matematických a jiných funkcí zabudovaných v programových produktech, získají inspiraci pro další využití počítačů pro odbourání rutinních činností. Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni pracovat s databázemi, budou umět vzájemně komunikovat mezi několika tabulkami a využívat dalších možností programu. Kurz obsahuje: podmíněné formátování tabulek, ověřování vstupních dat, scénáře, citlivostní analýza, práce s databází v Excelu: filtrace, řazení, souhrny a kontingenční tabulky, funkce, práce s formuláři, makra, propojení Excelu s Wordem.  6.12.2017 - 8.12.2017  8.12.2017 
MS Office 2016 - přecházíme na novou verzi
2 dny  2760,- Kč  Určeno pro ty, kteří se potřebují seznámit s novinkami v kancelářském balíku MS Office 2016. Kurz zahrnuje: nové uživatelské rozhraní, novinky ve Wordu 2016, novinky v PowerPointu 2016, novinky v Excelu 2016, novinky v Outlooku 2016.  18.12.2017 - 19.12.2017  19.12.2017 
MS Outlook
1 den  1460,- Kč  Tento kurz je určen pro ty, kteří používají denně počítač ke své práci a chtějí plně využít tohoto programu pro plánování svého pracovního dne a svých úkolů, plánování ve skupině a využívání elektronické pošty. Po absolvování tohoto kurzu budou uživatelé umět využívat všechny schopnosti uvedeného programu (plánování úkolů, schůzek, elektronickou poštu) včetně plánování ve skupinách. Kurz zahrnuje: základní popis programu, elektronická pošta, kontakty, kalendář, úkoly, deník, archivace, tisk, komunikace  ostatními programy MS Office.  1.12.2017 - 1.12.2017  1.12.2017 
MS PowerPoint pro uživatele
2 dny  2760,- Kč  Určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet přehledné prezentace pro předvádění svých produktů jak ve formě tištěných prezentačních materiálů, tak pro použití na promítání nebo předvádění na obrazovce (tzv. slideshow). Po absolvování kurzu dokážou uživatelé vytvořit středně složitou prezentaci včetně vložení grafických objektů z externích zdrojů dat, naučí se ji vytisknout a případně připravit pro předvádění na obrazovce. Kurz zahrnuje: tvorba snímků v prezentaci, uspořádání prezentace, grafická úprava hotové prezentace, nastavení prezentace pro předvádění.  11.12.2017 - 12.12.2017  12.12.2017 
MS Project - pokročilí
1 den  2460,- Kč  Kurz je určen pro pracovníky, kteří ovládají základy práce s programem MS Project a chtěli by se seznámit s jeho pokročilými funkcemi. Kurz zahrnuje: práce se zdroji, práce s kalendáři, nalezení kritické cesty, založení základní linky – směrného plánu, správa projektu, tisky a exporty, řízení projektu v týmu.  13.12.2017 - 13.12.2017  13.12.2017 
MS Project - základy projektového řízení
2 dny  3960,- Kč  Tento kurz naučí posluchače ovládat tento manažerský program na řízení projektů na uživatelské úrovni s důrazem na praktickou tvorbu jednotlivých projektů. Posluchači pochopí podstatu programu a další možnosti jeho využití. Po praktické stránce je možno očekávat po ukončení kurzu od účastníků schopnost vytvoření jednoduchého projektu, včetně přiřazení zdrojů a vytvoření kritické cesty. Kurz zahrnuje: úvod do problematiky plánování projektů, nalezení kritické cesty, práce se zdroji, práce s kalendáři, založení základní linky – směrného plánu, správa projektu, tisky a exporty, řízení projektu v týmu.  11.12.2017 - 12.12.2017  12.12.2017 
MS Visio
2 dny  3360,- Kč  Tento kurz naučí posluchače upravovat do přehledné grafické podoby data, nápady, schémata, náčrtky a grafy včetně technických výkresů a síťových nákresů vyrobených některým z profesionálních programů. Posluchači pochopí podstatu programu a další možnosti jeho využití. Po praktické stránce je možno očekávat po ukončení kurzu od účastníků schopnost vytvoření středně složitého výkresu včetně jeho rozložení do vrstev. Kurz zahrnuje: tvorba nového výkresu, podklady, tiskové výstupy a vlastnosti stránek, vkládání objektů do výkresu, vkládání vývojových grafů, organizačních schémat a projektových úloh, tvorba a úprava knihoven grafických objektů, tvorba a úprava šablon, práce s vrstvami, export a import do dalších grafických programů.  18.12.2017 - 19.12.2017  19.12.2017 
MS Windows - základy systému
2 dny  2160,- Kč  V současnosti jsou používané systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 10. Kurz je zaměřen na Windows 7 a následný přechod na Windows 10. V případě zájmu je možnost vyučovat i Windows 8. Kurz zahrnuje: základní popis operačního systému Windows, práce v oknech, práce s více současně běžícími aplikacemi, programy Počítač a Průzkumník, tvorba a změny v okně aplikací, práce s postranním panelem, popis startovací nabídky a plochy, program Koš, nápověda ve Windows, práce s textem, další programy integrované v základní instalaci MS Windows, práce s fotografiemi, zvukem a videozáznamy, ovládací panely, práce v síti Microsoft.   27.11.2017 - 28.11.2017  28.11.2017 
MS Word - pokročilí
2 dny  2760,- Kč  Účastníci kurzu se seznámí s pokročilými nástroji textového editoru MS Word. Seznámí se s různými možnostmi automatizace při tvorbě dokumentu, tvorbou tabulek, šablon a formulářů, prací s grafickými prvky, propojením Wordu s tabulkovým kalkulátorem Excel a s hromadnou tvorbou dopisů a adresních štítků. Kurz zahrnuje: vkládání grafických prvků, vkládání stálých textů a polí do dokumentu, revizní nástroje MS Wordu, práce se styly, spolupráce MS Wordu s programem MS Excel, dělení dokumentu na oddíly, tvorba obsahu a rejstříku, hromadná korespondence, tvorba šablon.  21.12.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
MS Word - pokročilí
2 dny  2760,- Kč  Účastníci kurzu se seznámí s pokročilými nástroji textového editoru MS Word. Seznámí se s různými možnostmi automatizace při tvorbě dokumentu, tvorbou tabulek, šablon a formulářů, prací s grafickými prvky, propojením Wordu s tabulkovým kalkulátorem Excel a s hromadnou tvorbou dopisů a adresních štítků. Kurz zahrnuje: vkládání grafických prvků, vkládání stálých textů a polí do dokumentu, revizní nástroje MS Wordu, práce se styly, spolupráce MS Wordu s programem MS Excel, dělení dokumentu na oddíly, tvorba obsahu a rejstříku, hromadná korespondence, tvorba šablon.  23.11.2017 - 24.11.2017  24.11.2017 
MS Word - základní kurz
2 dny  2160,- Kč  Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními možnostmi nejrozšířenějšího textového editoru. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vytvořit jednoduchý textový dokument, upravit jeho vzhled, uložit jej a vytisknout. Kurz zahrnuje: základní práce s dokumentem, formátování dokumentu, vkládání symbolů a dalších položek do textu, formátování stránky, opravy chyb a jazykové pomůcky, tvorba textových tabulek, tisk.  27.11.2017 - 28.11.2017  28.11.2017 
MS Word 2016 - přecházíme na novou verzi
1 den  1460,- Kč  Kurz zahrnuje: seznámení s rozdíly mezi Microsoft Word 2016 a staršími verzemi, seznámení s novinkami v Microsoft Word 2016, nové uživatelské rozhraní Microsoft Word 2016, kompatibilita s dalšími aplikacemi Microsoft Office 2016, integrace Microsoft Office 2016 s dalšími produkty.  18.12.2017 - 18.12.2017  18.12.2017 
Nákladový controlling
1 den  4100,- Kč  Cílem semináře je seznámit manažery s metodami řízení nákladů. Identifikace nositelů nákladů a zaměření se na efektivitu interních pracovních postupů a procesů. Témata kurzu: kalkulace výkonů, nákladový controlling a řízení po linii výkonů, kalkulace výkonů, metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů (Direct Costing), využití kalkulací v rozhodovacích úlohách, nákladový controlling a řízení útvarů, struktura odpovědnostních středisek, vnitropodnikové ceny: cíle a funkce, sledování nákladů v rámci informačních systémů, metody snižování nákladů, vyhodnocování účinnosti úsporných opatření, benchmarking a jeho použití v praxi.  12.12.2017 - 12.12.2017  12.12.2017 
Obchodní dovednosti
2 dny  6900,- Kč  Tento kurz ověří, doplní a vylepší vaše obchodní dovednosti a znalosti. Umožní vám porovnat a procvičit vaše schopnosti v obchodování i jeho přípravě a vyjednávání se zákazníky. Program obsahuje reálné modelové situace z praxe. Kurz je sestaven tak, abyste získané informace mohli efektivně zavést do své každodenní praxe, a tím zlepšit své prodejní výsledky. Kurz je koncipován jako základní vybavení pro obchodní zástupce/reprezentanty a pracovníky podpory prodeje všech zaměření. Témata kurzu: prodej, obchod a marketing, motivace a cíle obchodníka, finanční inteligence, sociální percepce při obchodování, typologie prodejců a typologie zákazníků, fáze úspěšného prodeje, marketingové řízení a jeho důležitost při obchodování, databáze klientů a řízení vztahů se zákazníky – CRM, nejčastější chyby (i zkušených) prodejců, obchodní telefonování, prodejní rozhovor a řešení námitek, reference a následné budování vztahů, řízení obchodního procesu a vedení obchodního týmu.  7.12.2017 - 8.12.2017  8.12.2017 
Obchodní zástupce
13 dnů  19900,- Kč  Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět vytipovat potencionální zákazníky a následně s nimi jednat, nabídnout jim výrobky či služby, konkretizovat informace o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb, konzultovat případné speciální požadavky zákazníka, zaškolit obsluhu, zjišťovat spokojenost získaných zákazníků, dojednat nákup zboží pro mateřskou firmu, orientovat se v obchodní dokumentaci, smluvně závazkových vztazích, zpracovat nabídky s pomocí PC, umět jednat s lidmi a vést obchodní jednání. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu): orientace v základních principech marketingu, orientace v obchodní činnosti, vyplňování a příprava obchodní dokumentace, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi, jednání ve styku se zákazníky.  27.11.2017 - 13.12.2017  13.12.2017 
Obsluha 3D tiskáren a příprava tiskových souborů
2 dny  3960,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od jednoduchého návrhu 3D objektu a následného upravení ve specializovaných 3D modelovacích programech, přes volbu vhodného materiálu a technologii tisku, až po vlastní 3D tisk a dokončovací úpravy. Absolvent se zde detailně naučí pracovat s touto technologií tisku a po ukončení kurzu si dokáže vytisknout libovolný objekt v rámci možností tiskárny. Součástí kurzu je ukázka prací s 3D modelovacími programy a problematika stavebnicových 3D tiskáren. Kurz zahrnuje: tisk 3D modelu, vytvoření a úprava tiskového souboru (tzv. gcode), vytvoření a úprava 3D souboru / modelu, 3D modelování.  27.11.2017 - 28.11.2017  28.11.2017 
Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu
5 dnů  5900,- Kč  Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou) a křovinořezem. Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily a křovinořezu včetně jejich údržby. Zná problematiku rizik při práci s těmito stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik vzhledem k dané situaci. Dále bude znát technické postupy a zásady a bezpečnost práce s uvedenými zařízeními. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základy fyziky, nauka o materiálech, základy konstrukce motorových pil, základy konstrukce křovinořezů, praktická výuka práce s řetězovou motorovou pilou, praktická výuka práce s křovinořezem.  27.11.2017 - 1.12.2017  1.12.2017 
Obsluha osobního počítače: Excel a PowerPoint
11 dnů  14900,- Kč  Absolvent po úspěšném absolvování kurzu zná plně ovládání počítače v oblasti uvedených osnov na pokročilé úrovni. Je schopen pracovat rutinně s daty v počítači včetně přídavných zařízení, skeneru a vypalování disků. Umí plně ovládat internet a vyhledávat na něm informace. Současně je schopen pracovat s elektronickou poštou včetně práce s přílohami a má veškeré znalosti uživatele v oblasti bezpečnosti práce s internetem. V oblasti kancelářského SW je absolvent schopen napsat jakkoliv složitý textový dokument, doplnit jej základní grafikou a vytisknout. V případě obchodní korespondence pro něj není překážkou tisk hromadných dopisů, obálek a štítků. V případě práce s tabulkovým kalkulátorem absolventu nečiní jakýkoliv problém vytvořit tabulku, a doplnit výpočty a funkcemi obvyklými v rámci středoškolských znalostí matematiky. Uvedenou tabulku následně graficky upravit a vytisknout nebo poslat mailem. Současně s tabulkou dokáže pracovat jako s databází, vyhledávat v ní a třídit informace. V případě práce s prezentacemi dokáže absolvent vytvořit středně složitou prezentaci, upravit v ní grafiku a zajistit její předvádění jak na obrazovce, tak ji připravit pro tištěnou formu. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy ovládání Windows, internet a elektronická pošta, MS Word – základy zpracování textu, MS Excel – základy vytváření tabulek, MS Word – pokročilé činnosti, MS Excel – pokročilé činnosti, MS PowerPoint.   27.11.2017 - 11.12.2017  11.12.2017 
Operátor Call centra
15 dnů  19900,- Kč  Posluchač po ukončení rekvalifikačního kurzu umí komunikační dovednosti na profesionální úrovni, zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Orientuje se v problematice hospodaření s časem a zvládání stresu. Dovede ve své činnosti využít osobní počítač. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: umění komunikovat, asertivní a krizová komunikace, komunikace po telefonu, pravidla písemné a emailové komunikace, obchodní dovednosti, timemanagement, zvládání stresu, prezentační dovednosti, základy společenského chování, počítač v kanceláři.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Organizačně technický pracovník
13 dnů  17900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici samostatného technického pracovníka obchodu, výroby a souvisejících služeb. Zná problematiku a obchodní taktiky, zvládá základy profesionální komunikace, zná základy marketingu, včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací jak s podřízenými pracovníky, tak i pro jednání se zákazníky. Je připraven na vedení samostatných jednání a prodeje. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci v obchodě využít počítačové programy MS Excel, MS Word a MS PowerPoint. Zná technické postupy a zásady. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy práce na PC, administrativa a korespondence, zvládání stresových a krizových situací , personální agenda na PC, time management, základy vedení týmu , základy komunikace , principy štíhlé výroby, zásady BOZP na pracovišti, personalistika a práce s podřízenými.  27.11.2017 - 13.12.2017  13.12.2017 
Organizačně technický pracovník - s rozšířením na samostatného provozního operátora
15 dnů  19900,- Kč  Hlavní podstatou kurzu je metoda 5S (štíhlá výroba), která učí jak odstranit nevýkonnost, plýtvání, nedostatek sebedisciplíny, nízkou pracovní morálku, špatnou kvalitu a vysoké náklady. Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro efektivní výrobní činnost, optimální využívání skladování, techniky optimalizace práce na pracovišti, zásob a dalších prvků nutných k zeštíhlení výroby a celkové samostatnosti v pracovním procesu. Zná uvedenou problematiku a některé obchodní taktiky, zvládá základy obchodní a profesionální komunikace, komunikace s podřízenými a nadřízenými včetně řešení konfliktů a krizových situací. Je taktéž připraven na vedení samostatných obchodních jednání a prodeje. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci ve výrobě a obchodu využít počítač a zvládá základní počítačové program. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy práce na PC, administrativa a korespondence, zvládání stresových a krizových situací, personální agenda na PC, time management, základy vedení týmu, základy komunikace, principy štíhlé výroby, zásady BOZP na pracovišti, personalistika a práce s podřízenými, principy štíhlé výroby, optimalizace práce na pracovišti, problematika skladového hospodářství ve vztahu ke štíhlé výrobě, práce s kolegy a řešení vztahů na pracovišti.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
PHP v praxi
3 dny  4460,- Kč  V tomto kurzu se tvůrci webových stránek seznámí se základním nástrojem při tvorbě moderních webových stránek – programováním v jazyku PHP. Kurz zahrnuje: datové typy, proměnné a konstanty, výstup echo(), operátory, kontrolní struktury, předefinované proměnné, řetězce a pole, datumové a matematické funkce, práce se soubory a adresáři, uživatelské funkce a procedury, třídy a objekty, regulární výrazy.  4.12.2017 - 6.12.2017  6.12.2017 
Práce s digitální fotografií
1 den  2460,- Kč  Uvedený kurz je vzhledem k jeho charakteru a využívané technice individuální s maximálním počtem posluchačů tři až čtyři. Posluchači si na kurz přinesou vlastní digitální techniku: digitální fotoaparát a notebook s vypalovací CD/DVD mechanikou. V případě potřeby je možnost zapůjčení. Kurz zahrnuje: základní seznámení s digitální technikou, digitální fotoaparát a počítač, skenování, vypalování CD a DVD.  24.11.2017 - 24.11.2017  24.11.2017 
Práce s digitální fotografií
1 den  2460,- Kč  Uvedený kurz je vzhledem k jeho charakteru a využívané technice individuální s maximálním počtem posluchačů tři až čtyři. Posluchači si na kurz přinesou vlastní digitální techniku: digitální fotoaparát a notebook s vypalovací CD/DVD mechanikou. V případě potřeby je možnost zapůjčení. Kurz zahrnuje: základní seznámení s digitální technikou, digitální fotoaparát a počítač, skenování, vypalování CD a DVD.  22.12.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
Práce s digitálním videem
1 den  2460,- Kč  Uvedený kurz je vzhledem k jeho charakteru a využívané technice individuální s maximálním počtem posluchačů tři až čtyři. Posluchači si na kurz přinesou vlastní digitální techniku: digitální kameru a notebook s vypalovací CD/DVD mechanikou a svým SW se který pracují. V případě potřeby je možnost zapůjčení. Kurz zahrnuje: základní seznámení s digitální technikou, digitální kamera a počítač, vypalování VCD a DVD, převod videa do běžných video formátů pro přehrávání na přehrávačích v PC i TV.  24.11.2017 - 24.11.2017  24.11.2017 
Práce s digitálním videem
1 den  2460,- Kč  Uvedený kurz je vzhledem k jeho charakteru a využívané technice individuální s maximálním počtem posluchačů tři až čtyři. Posluchači si na kurz přinesou vlastní digitální techniku: digitální kameru a notebook s vypalovací CD/DVD mechanikou a svým SW se který pracují. V případě potřeby je možnost zapůjčení. Kurz zahrnuje: základní seznámení s digitální technikou, digitální kamera a počítač, vypalování VCD a DVD, převod videa do běžných video formátů pro přehrávání na přehrávačích v PC i TV.  22.12.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren
15 dnů  25900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od návrhu prostřednictvím 3D skeneru a následného upravení ve specializovaných 3D modelovacích programech, přes volbu vhodného materiálu a technologii tisku, až po vlastní 3D tisk a dokončovací úpravy. Součástí kurzu je práce s 3D modelovacími programy. Témata kurzu: princip 3D technologie, příprava podkladů pro 3D tisk včetně práce s 3D skenery, úprava podkladů pro 3D tisk (včetně volby a výuky vhodného 3D software), popis a princip 3D tiskáren a jejich rozdělení, nauka o materiálech, technologie, vlastní tisk na 3D tiskárně včetně dokončovacích prací, finální úprava hotového výrobku.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů - s praxí
18 dnů  39900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od návrhu prostřednictvím 3D skeneru a následného upravení ve specializovaných 3D modelovacích programech, přes volbu vhodného materiálu a technologii tisku, až po vlastní 3D tisk a dokončovací úpravy. Součástí kurzu je vytvoření vlastního 3D modelu včetně naskenování a předtiskové přípravy. V tomto kurzu s prodlouženou délkou si sami složíte svoji 3D tiskárnu, kterou si z kurzu odnesete. Témata kurzu: princip 3D technologie, příprava podkladů pro 3D tisk včetně práce s 3D skenery, úprava podkladů pro 3D tisk (včetně volby a výuky vhodného 3D software), popis a princip 3D tiskáren a jejich rozdělení, nauka o materiálech, technologie, vlastní tisk na 3D tiskárně včetně dokončovacích prací, finální úprava hotového výrobku.  27.11.2017 - 20.12.2017  20.12.2017 
Prezentační dovednosti
1 den  4100,- Kč  Praktický trénink prezentačních dovedností určený pro každého – nehledě na Vaše předchozí zkušenosti s prezentací. V kurzu se naučíte, jak se efektivně připravit prezentaci za pomoci myšlenkových map, jak si získat publikum nebo jak vytěžit maximum z času určeného pro Vaši prezentaci. Cílem je zejména naučit účastníky umět prezentovat před skupinou. Posílit sebejistotu při veřejných projevech a zvládat techniky práce se stresem. Témata kurzu: prezentační schéma, obsahová stránka prezentace, technická stránka prezentace, využívání vizuálních pomůcek a práce s nimi, osobnostní stránka prezentace, práce s hlasem, práce s publikem, typologie posluchačů a práce s nimi, prezentace a řízení času.  13.12.2017 - 13.12.2017  13.12.2017 
Prodavač
26 dnů  29960,- Kč  Určeno všem, kteří se chtějí ucházet o práci prodavače. Po absolvování kurzu bude absolvent umět vést evidenci a množství zásob, inventarizaci zásob v obchodě, účtovat tržby, manipulovat se zbožím, skladovat zboží, posuzovat kvalitu zboží, upravovat a aranžovat zboží k prodeji, jednat se zákazníky a obchodními partnery, obsluhovat pokladnu a pokladní systém a vyplňovat prodejní dokumentaci. Kurz je rozdělen do jednotlivých výukových modulů dle uvedených témat (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu): posuzování kvality zboží, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje, vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce, inventarizace zásob, nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, zajišťování a poskytování doplňkových služeb, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce, úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních, přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce, obsluha pokladny a pokladních systémů, příprava a úprava zboží k prodeji, jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány, orientace v příslušné oborové legislativě.  27.11.2017 - 5.1.2018  5.1.2018 
Programátor CNC strojů
25 dnů  32900,- Kč  Po absolvování kurzu bude absolvent znát práci s touto technologií – bude umět programovat a obsluhovat číslicově řízené stroje. Naučí se sestavovat řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje, umí navrhovat a sestavovat technologické postupy a výrobní programy. Žák se naučí rovněž obsluhovat, kontrolovat a udržovat konvenční stroje (soustruhy, frézky, vrtačky). Po úspěšném absolvování oboru je připra­ven pracovat v profesích zaměřených na seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů a linek, NC a CNC strojů, případně v technicko hospodářských funkcích provozního charakteru. Absolvent najde uplatnění jako programátor CNC strojů. Programovací část kurzu je vyučována v prostředí řídicího systému Heidenhain, případně Sinumerik. Pokud máte zájem o systém FANUC volejte individuálně. Výuka a praxe probíhá na specializovaných pracovištích s dílenským provozem. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, úvodní seznámení s CNC stroji, technická příprava, programování CNC strojů – úvod a teorie, praktické programování – soustruh, praktické programování – frézka, zásady bezpečné práce na CNC strojích.  27.11.2017 - 5.1.2017  5.1.2017 
Programátor internetových aplikací
15 dnů  29960,- Kč  Po absolvování kurzu absolvent zná práci s celosvětovou informační sítí Internet a s jejími základními prvky (adresování, protokoly, vrstvy). Umí tvořit prezentace na Internetu a jednoduchých úloh s využitím databázových systémů. Posluchači znají jazyky HTML, DHTML a CSS a programovacími jazyky JavaScript a PHP. Mají základní znalosti s tvorbou aplikací využívajících databáze a dotazovací jazyk SQL. Absolvent najde uplatnění jako programátor webových aplikací. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: shrnutí znalostí HTML, CSS – HTML a XHTML, úvod do HTML5, CSS (předpokládané znalosti pro navazující témata JavaScript, PHP), JAVASCRIPT – základy, JavaScript - moderní techniky programování, základy jazyka PHP, podrobný popis a techniky programování v PHP, vývoj aplikací pro Android – základy, konfigurace a výkonnost mySQL, databáze MYSQL – praktická cvičení, metodika řízení vývoje a návrhu webových aplikací.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Programovací jazyk Javascript
3 dny  4460,- Kč  V tomto kurzu se tvůrci webových stránek seznámí s programováním v jazyku Java Script, což je jeden ze základních nástrojů při tvorbě kvalitního webu. Kurz zahrnuje: úvod do jazyka Java Script, proměnné a konstanty, kontrolní a rozhodovací struktury, tvorba funkcí, call-back a closure, DOM objekt, jQuery, selektory aplikace AJAX, asynchronní a synchronní volání, JSON  4.12.2017 - 6.12.2017  6.12.2017 
Projektové řízení
2 dny  6900,- Kč  Kurz je určen vedení týmů na úrovni vyššího i středního managementu, projektovým manažerům, členům týmu. Kurz provádí účastníka procesem identifikace nutnosti projektu přes jeho začlenění do organizační struktury společnosti, vyhodnocení očekávané efektivity, realizace až po ukončení a vyhodnocení skutečné efektivity. Témata kurzu: definice projektu, fáze projektu, projektové portfolio, začlenění projektu do organizace firmy, analytická fáze - studie proveditelnosti, přípravná fáze - základní pravidla projektového řízení, detailní plánování projektu, SW nástroje pro řízení projektů, techniky podporující správné naplánování projektu, kontroling a monitoring projektu, prezentace projektu, projektové řízení ve vztahu na účetnictví, ekonomická analýza projektu, projektové týmy.  18.12.2017 - 19.12.2017  19.12.2017 
Projektový manažer - kvalifikace PRINCE2
22 dnů  38000,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici projektového manažera. Zná problematiku projektového řízení, zvládá základy managementu a marketingu. Je připraven na tvorbu a vedení týmu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Dovede pro práci projektového manažera využít počítačové programy MS Excel, MS Project a MS PowerPoint. Má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 63-007-R. Součástí tohoto kurzu je mezinárodní certifikace projektového manažera dle standardu PRINCE2. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: projektové řízení, plánování a koordinace portfolia projektů, základy procesního řízení, finanční řízení projektů, kontrolingové nástroje, zásady budování týmů a vedení týmů, umění komunikovat, asertivní a krizová komunikace, prezentační dovednosti, MS Excel pro manažery, MS Project pro vedoucí projektů, MS PowerPoint, kvalifikační zkoušky Manažer projektu, certifikační zkouška PRINCE2 Foundation.  27.11.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
Projektový manažer - profesní kvalifikace
20 dnů  32900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici projektového manažera. Zná problematiku projektového řízení, zvládá základy managementu a marketingu. Je připraven na tvorbu a vedení týmu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Dovede pro práci projektového manažera využít počítačové programy MS Excel, MS Project a MS PowerPoint. Má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 63-007-R. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: projektové řízení, plánování a koordinace portfolia projektů, základy procesního řízení, finanční řízení projektů, kontrolingové nástroje, zásady budování týmů a vedení týmů, umění komunikovat, asertivní a krizová komunikace, prezentační dovednosti, MS Excel pro manažery, MS Project pro vedoucí projektů, MS PowerPoint.  27.11.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
Specialista marketingu - internetový marketing
15 dnů  25900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozice marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice v marketingu a reklamě, juniorské pozice v marketingu a reklamě jak na straně společností, tak straně agenturní. Zvládá základy managementu a marketingu. Je připraven na tvorbu a vedení týmu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Kurz je rozšířen o žádaná a moderní témata týkající se internetového marketingu a webmarketingu. Kurz je rozdělen do jednotlivých výukových modulů dle  uvedených témat (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu): orientace v základních principech marketingu, orientace v marketingovém mixu, využití znalostí o marketingovém prostředí, provádění marketingových analýz, orientace v marketingových strategiích, příprava podkladů pro marketingový výzkum, zpracování a prezentace marketingového dotazníku, internetový marketing jako současný základní marketingový standard, nástroje internetového marketingu, sociální sítě v marketingu, webmarketing.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Strategický controlling
1 den  4100,- Kč  Kurz je určen pro finanční manažery a řídící pracovníky na manažerských pozicích. Cílem kurzu je seznámit manažery s metodami předvídání budoucího ekonomického vývoje firmy, stanovení jeho rizik a předcházení krizovým situacím. Témata kurz: koncepce controlingu, controlling jako systémový nástroj řízení, strategický controlling, plánování a řízení investic, strategický reporting. Výuka bude ilustrována příklady z praxe. Probíhá formou výkladu, který je v průběhu celého semináře kombinován s řešením případové studie. Příklad je určen zejména pro plánovače, účetní, controllery, manažery a ostatní pracovníky finančních a řídících útvarů.  11.12.2017 - 11.12.2017  11.12.2017 
Timemanagement
1 den  4100,- Kč  Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery. Cílem je naučit účastníky analyzovat svůj pracovní styl a najít rezervy a možnosti jak efektivněji pracovat v čase. A zároveň se naučit  efektivně řídit porady jako jednoho z možných „časožroutů“. Témata kurzu: pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům, work-life ballance, prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit, proaktivita a její význam, křivka pozornosti, naléhavost a důležitost – Eisenhowerův princip, paretovo pravidlo, ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority, plánovací systémy – nástroje manažera pro 21. století, efektivní komunikace a WIN to WIN princip, pochopení druhých jako klíč k úspěchu, aktivní naslouchání a efektivní učení, zásady delegování (x zadávání úkolů), kvadranty úspěchu a obnova sil, výkonnostní křivka, budování návyků.  6.12.2017 - 6.12.2017  6.12.2017 
Typologie DISC
1 den  4100,- Kč  Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě, svému chování, motivům, silným a slabým stránkám. Pochopit odlišnost ostatních, respektovat je a umět s nimi pracovat, a tím předcházet konfliktům na pracovišti i mimo něj a zefektivňovat práci v týmu. Témata kurzu: vztahový marketing a jeho aplikace ve Vaší profesi, klíčové zásady pro úspěšnou komunikaci ve firmě, sociální percepce a její vliv na rozvoj osobnosti, vysvětlení modelu lidského chování DISC, aplikace znalostí jednotlivých osobností v praxi, metody pro vylepšení vztahů v týmu i směrem ke kolegům, podřízeným a zákazníkům, efektivní komunikace s různými typy lidí a tajemství úspěchu, klíčové zásady pro osobní rozvoj pomocí typologie DISC.  30.11.2017 - 30.11.2017  30.11.2017 
Typologie osobnosti DISC - manažerská nadstavba
2 dny  6900,- Kč  Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC. Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě i svým podřízeným. Kurz je určen především pro střední management a management první linie, leaderům obchodních týmů, vedoucím projektů, všem, kteří chtějí nejen řídit, ale také vést a motivovat své podřízené. Témata kurzu: úloha managementu při vedení lidí, organizování a vyjednávání, metoda DISC a vedení lidí, management a leadership – aplikace na model DISC, styly vedení lidí – DISC, situační model vedení, řízení vztahů se zaměstnanci, koučování jako nástroj vedení lidí, motivace jednotlivých typů DISC, DISC team – složení a analýza týmu, jednání a vyjednávání, mocenské klima na pracovišti, dimenze osobnosti manažera, klíčové zásady úspěšného vedoucího pracovníka.  30.11.2017 - 1.12.2017  1.12.2017 
Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí
25 dnů  25900,- Kč  Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období. Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví). Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení, umí komunikovat s úřady. Absolvent najde uplatnění jako samostatný účetní společnosti. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy a úvod do účetnictví, vedení účetnictví – základní knihy, vedení účetnictví – ostatní knihy, komplexní příklad zaúčtování, účetní systém POHODA – úvod a popis, komplexní popis účtování standardních účetních případů, nestandardní operace, tipy a triky v POHODĚ, uzávěrkové operace, základy účtování mezd a souvisejících dokladů, řízená praxe pod dohledem, řízená praxe - samostatné účtování pod dozorem, řízená praxe - samostatné hodnocení a ukázky správných postupů.  27.11.2017 - 5.1.2018  5.1.2018 
Účtujeme v Pohodě
3 dny  3960,- Kč  Cílem kurzu je seznámit účastníky s ovládáním a základními pracemi v tomto účetním programu. Účastníci se naučí orientovat v programu a dokážou zúčtovávat nejčastější typy účetních případů – faktury, pokladnu, banku, párování a další případy. Současně dokážou provádět jednoduché importy/exporty, výběry dat a práci s účetní osnovou a základními číselníky programu. Nakonec se seznámí s účtováním mezd. Po ukončení kurzu budou moci samostatně účtovat jednoduché účetní úkony. Kurz zahrnuje: základní seznámení s programem, účtování standardních účetních případů, účtování složitějších účetních případů, administrace programu a účetních jednotek.  22.11.2017 - 24.11.2017  24.11.2017 
Účtujeme v Pohodě
3 dny  3960,- Kč  Cílem kurzu je seznámit účastníky s ovládáním a základními pracemi v tomto účetním programu. Účastníci se naučí orientovat v programu a dokážou zúčtovávat nejčastější typy účetních případů – faktury, pokladnu, banku, párování a další případy. Současně dokážou provádět jednoduché importy/exporty, výběry dat a práci s účetní osnovou a základními číselníky programu. Nakonec se seznámí s účtováním mezd. Po ukončení kurzu budou moci samostatně účtovat jednoduché účetní úkony. Kurz zahrnuje: základní seznámení s programem, účtování standardních účetních případů, účtování složitějších účetních případů, administrace programu a účetních jednotek.  20.12.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
Umění komunikovat
1 den  4100,- Kč  Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti středních manažerů v oblasti efektivní komunikace. Kurz je zaměřený na efektivní komunikaci s kolegy či klienty. Zlepšíte se nejen ve schopnostech vyjadřování, ale také se naučíte číst v řeči těla Vašeho partnera, aktivně naslouchat, přijímat zpětnou vazbu a kriticky zhodnotit partnerovy postoje. Témata kurzu: efektivní komunikace a její význam, komunikační schéma, komunikace z pohledu neurolingvistického programování, verbální a neverbální komunikace, komunikační zlozvyky, kladení otázek, metoda zlatých kruhů, efektivní kladení otázek, zásady pozitivního přístupu a komunikace, aktivní naslouchání, vedení rozhovoru - jak řídit diskuzi a být určující v komunikaci, řeč těla, zpětná vazba a její význam, krizová komunikace, brainstormingové mapování problémů.  4.12.2017 - 4.12.2017  4.12.2017 
Úvod do webdesignu
1 den  2460,- Kč  Naučíte se chápat sílu, kterou představuje funkční a vydělávající web a dostanete do ruky nástroje, jak takový web – s pomocí dobře fungujícího týmu vybudovat. Rozklíčujte tajemství nejúspěšnějších webů, které vydělávají ročně miliony. Kurz je určen nejen zadavatelům webových projektů, ale také marketérům, kodérům, programátorům, grafikům i začínajícím webdesignérům. Kurz zahrnuje: co je to webdesign a jak ho chápat, zadání webových projektů a typy projektů, proces návrhu webu, vize projektu a definování cílů, struktura a obsah webu a uživatelská zkušenost, řízení webových projektů, typografie webu, analýza funkčnosti webu, reklamace a úpravy zakázky, nalezitelnost webu a základy SEO, úspěšnost webu a její měření.  29.11.2017 - 29.11.2017  29.11.2017 
Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro průmysl
15 dnů  19900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost člena nebo vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby zpracovatelského průmyslu – činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby zpracovatelského průmyslu. Absolvent zná problematiku výroby, orientuje se ve výkresové dokumentaci, zná základní prvky komunikace a řešení konfliktů s partnery a podřízenými. Je připraven na vedení samostatných úkolů. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Umí při práci v obchodě využít základní technické komunikační prostředky, zná technické postupy a zásady. Zná a prakticky dokáže aplikovat prvky štíhlé výroby a metody 5S. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, principy štíhlé výroby, základy technické dokumentace – porozumění technickým výkresům, principy práce s technikou - ručního nářadí, základní výrobní postupy, orientace v technologických postupech, základní technické komunikační prostředky, základy vedení týmu a práce s podřízenými, základy komunikace a řešení krizových situací, praktická výuka – – základní školení.  27.11.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví
18 dnů  25900,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti stavebnictví – činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti stavebnictví – montér suchých konstrukcí. Absolvent zná problematiku výroby ve stavebnictví, orientuje se ve výkresové dokumentaci, zná základní prvky komunikace a řešení konfliktů s partnery a podřízenými. Je připraven na vedení samostatných úkolů. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Umí při práci v obchodě využít základní technické komunikační prostředky, zná technické postupy a zásady. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, principy štíhlé výroby, základy technické dokumentace – porozumění technickým výkresům, principy práce s technikou - ručního nářadí, základní stavební postupy, orientace v technologických postupech, základní technické komunikační prostředky, základy vedení týmu a práce s podřízenými, základy komunikace a řešení krizových situací, praktická výuka – stavebnictví / montér suchých konstrukcí – základní školení.  27.11.2017 - 20.12.2017  20.12.2017 
Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu
1 den  2460,- Kč  Kurz je určen především pro administrativní pracovníky, kteří potřebují na internetu aktivně vyhledávat informace o klientech, dodavatelích nebo konkurenci. V průběhu kurzu se naučíte rychle a afektivně vyhledávat informace a získaná data následně exportovat a analyzovat. Získáte také základní povědomí o tom, jak fungují internetové vyhledávače a jak je využít ve svůj prospěch. Kurz zahrnuje: Jak pracují vyhledávače, české a zahraniční vyhledávače, vyhledávač Google, vyhledávač Seznam, nakupování na internetu, sociální sítě a způsoby jejich využití, vyhledávání firem, reklama na internetu.  8.12.2017 - 8.12.2017  8.12.2017 
Webdesigner - tvorba www stránek
10 dnů  19960,- Kč  Po absolvování kurzu absolvent dokáže vytvářet a spravovat firemní internetovou prezentaci, dokáže ji koncepčně měnit a zajišťovat tak plynulou informovanost o společnosti. Zde je absolvent schopen vytvářet jednoduché webové aplikace pro použití na internetových stránkách společnosti. Umí pracovat s dynamickými prvky ve www prezentacích, používat jazyk PHP, zná prostředí editoru PHP kódu a základní funkce a vytváření PHP aplikací. Dokáže komplexní úpravu prezentace pro publikování na webu, problematiku webhostingu, uveřejnění a přenos stránek. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: práce s Internetem a úvod do problematiky tvorby www stránek, úvod do webdesignu, publikace na webu, protokoly, tvorba WWW stránek pomocí redakčních systémů, práce s kódem HTML, kaskádové styly a design stránky, tvorba a úprava obrázků a grafických objektů, navrhování, tvorba a údržba serverových aplikací (PHP a JAVA skript).  27.11.2017 - 8.12.2017  8.12.2017 
WORDPRESS - základní kurz
2 dny  3960,- Kč  Kurz je vhodný pro začínající tvůrce webových stránek, grafiky, kteří chtějí rozšířit své znalosti a vytvářet kreativní webové stránky a v neposlední řadě pro programátory, kteří se chtějí dozvědět užitečné informace ohledně redakčních systémů. Kurz zahrnuje: seznámení s redakčním systémem Wordpress, uživatelské a administrační rozhraní, změna a správa šablony, základní nastavení systému a administrace, tvorba rubrik, tvorba článků a řazení do kategorií, integrace a rozšíření pluginů, tvorba víceúrovňového menu, integrace projektu na web.  27.11.2017 - 28.11.2017  28.11.2017 
Základy finanční gramotnosti
1 den  4100,- Kč  Cílem tohoto kurzu je seznámit a naučit absolventy správně vyhodnotit finanční rizika a zejména pro případ přijetí úvěru a jeho zajištění. Úvěr je ukázán v kontextu rodinného rozpočtu a na příkladu výpočtu hypotéky je ukázán praktický příklad výpočtu výhodnosti hypotéky. Témata kurzu: stanovení si cílů a věcných potřeb včetně jejich finančního vyjádření, způsoby financování a související rizika, základní finanční matematika (úročení, anuita), vyhodnocení parametrů úvěru a kalkulace zátěže pro rodinný rozpočet, ukázka kalkulace hypotéčního úvěru.  15.12.2017 - 15.12.2017  15.12.2017 
Základy marketingu
2 dny  4100,- Kč  Cílem kurzu je prohloubit znalosti z oblasti marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit v širokém spektru firemního a osobního využití. Na kurzu účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, které pomůžou v konkurenčním boji dnešní doby. Na kurzu je kladen velký důraz na pochopení důležitosti zákazníka. Pochopení jeho potřeb a chování je základním principem marketingu. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s možnostmi analýz, které jsou nutné pro měření marketingových aktivit, vyhodnocování úspěšnosti a stanovení dalších postupů pro firemní rozvoj. Témata kurzu: marketingový mix 4P, marketingové plánování, základy tvorby kreativní reklamní kampaně, složení komunikačního mixu, strategické cílení na zákazníka. Na kurz může být navázáno státní zkouškou k získání kvalifikace Specialista marketingu.  23.11.2017 - 23.11.2017  23.11.2017 
Základy marketingu
2 dny  4100,- Kč  Cílem kurzu je prohloubit znalosti z oblasti marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit v širokém spektru firemního a osobního využití. Na kurzu účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, které pomůžou v konkurenčním boji dnešní doby. Na kurzu je kladen velký důraz na pochopení důležitosti zákazníka. Pochopení jeho potřeb a chování je základním principem marketingu. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s možnostmi analýz, které jsou nutné pro měření marketingových aktivit, vyhodnocování úspěšnosti a stanovení dalších postupů pro firemní rozvoj. Témata kurzu: marketingový mix 4P, marketingové plánování, základy tvorby kreativní reklamní kampaně, složení komunikačního mixu, strategické cílení na zákazníka. Na kurz může být navázáno státní zkouškou k získání kvalifikace Specialista marketingu.  21.12.2017 - 21.12.2017  21.12.2017 
Základy obsluhy osobního počítače - MS Excel
6 dnů  8900,- Kč  Po absolvování kurzu absolvent zná základní vlastnosti a popis počítače a systému Windows. Umí se orientovat v prostředí Windows včetně jeho nastavení, umí spouštět libovolné programy, používat počítačovou síť a internet a dovede využívat elektronické pošty. Pomocí MS Word je schopen vytvořit středně složitý textový dokument, zformátovat jej, doplnit o případné obrázky a tabulky a nakonec jej vytisknout. Pomocí MS Excel je schopen vytvořit středně složitou tabulku, zformátovat ji, doplnit o standardní výpočty, případně graf a vytisknou ji. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy ovládání Windows, internet a elektronická pošta, MS Word – základy zpracování textu, MS Excel – základy vytváření tabulek.  27.11.2017 - 4.12.2017  4.12.2017 
Základy podnikání
20 dnů  29960,- Kč  Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v právně ekonomických podmínkách podnikání. Má základní manažerské a marketingové dovednosti. Orientuje se v problematice evropských fondů a možnostech jejich čerpání. Dovede využít počítač k podpoře svého podnikání. Umí vypracovat vlastní podnikatelský záměr. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: administrativa podnikatele - právní minimum pro podnikatele, ekonomie v podnikání, manažerské a marketingové dovednosti, možnosti čerpání z evropských fondů, zpracování projektů, využití počítače v podnikání, podnikatelský záměr a jeho struktura.  27.11.2017 - 22.12.2017  22.12.2017 
Základy procesního řízení
1 den  4100,- Kč  Tento kurz se svou praktičností komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. Manažeři a podnikatelé zde získávají praktické a srozumitelné informace pro implementaci procesního řízení ve firmě, přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení organizací. Kurz čerpá nejnovější poznatky na toto téma a zároveň odráží zkušenosti lektora s implementací procesního řízení v českých podnicích. Témata kurzu: rozdělení procesů v organizaci, proces jako nástroj efektivního řízení, popis procesu, podpora procesů IT, hodnocení vyzrálosti procesu, procesní mapa organizace, lidská stránka zavedení a rozvoje procesního řízení.  29.11.2017 - 29.11.2017  29.11.2017 
Základy tvorby webových stránek v HTML a CSS
2 dny  3960,- Kč  Absolventi kurzu se naučí vytvářet jednoduché webové stránky a jednotnou úpravu jejich formátování. Na tento kurz navazují další nabízené kurzy, ve kterých se probírá programování webových stránek a jejich spojení s databází. Kurz zahrnuje: základy tvorby HTML dokumentů, základní značky (elementy) ve stránce, tvorba webových formulářů, tvorba vnořených rámečků, tvorba a použití kaskádových stylů, technologie a postupy při tvorbě webu.  27.11.2017 - 28.11.2017  28.11.2017 
Zásady budování týmů a vedení týmů
1 den  4100,- Kč  Cílem kurzu je osvojení si dovedností v oblasti komunikace, budování a vedení týmu, organizace práce, asertivním prosazování a umění motivovat, vést a přesvědčovat. Naučíte se rovněž řešit konflikty v týmu a využít různých přístupů k zaměstnancům na základě jejich temperamentu či zkušenostech. Témata kurzu: budování týmu, spolupráce v týmu, dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci, individuální dispozice jedince, osobnostní typologie a její aplikace v týmu, role a pozice v týmu, aplikované principy efektivní firemní komunikace, mocenské klima na pracovišti, formální a neformální vůdce, sociální pozice, řešení problému ve skupinách, transakční analýza a její uplatněni v komunikaci, zásady asertivní komunikace, kooperace a sociální dynamika skupiny, prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu.  22.11.2017 - 22.11.2017  22.11.2017 
Zásady budování týmů a vedení týmů
1 den  4100,- Kč  Cílem kurzu je osvojení si dovedností v oblasti komunikace, budování a vedení týmu, organizace práce, asertivním prosazování a umění motivovat, vést a přesvědčovat. Naučíte se rovněž řešit konflikty v týmu a využít různých přístupů k zaměstnancům na základě jejich temperamentu či zkušenostech. Témata kurzu: budování týmu, spolupráce v týmu, dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci, individuální dispozice jedince, osobnostní typologie a její aplikace v týmu, role a pozice v týmu, aplikované principy efektivní firemní komunikace, mocenské klima na pracovišti, formální a neformální vůdce, sociální pozice, řešení problému ve skupinách, transakční analýza a její uplatněni v komunikaci, zásady asertivní komunikace, kooperace a sociální dynamika skupiny, prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmu.  20.12.2017 - 20.12.2017  20.12.2017 

Doplňující informace:

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si