OU Ostrava: Lékařská fakulta

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Ergoterapie
bakalářské  3 roky  Český 
Fyzioterapie
bakalářské  3 roky  Český 
General Nurse
bakalářské  3 roky  P, K  Anglický 
Ochrana veřejného zdraví
bakalářské  3 roky  Český 
Porodní asistentka
bakalářské  3 roky  Český 
Radiologický asistent
bakalářské  3 roky  Český 
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
bakalářské  3 roky  Český 
Všeobecná sestra
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Zdravotní laborant
bakalářské  3 roky  Český 
Zdravotnický záchranář
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Všeobecné lékařství
magisterské  6 let  Český 
Fyzioterapie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Intenzivní péče
magisterské navazující  2 roky  Český 
Komunitní péče v porodní asistenci
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
magisterské navazující  2 roky  Český 
Ošetřovatelská péče v geriatrii
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Ošetřovatelská péče v pediatrii
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Ochrana veřejného zdraví
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Ošetřovatelství
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Lékařské, zdravotnické
Poslední aktualizace: 25. 05. 2016
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.