UK Praha: Lékařská fakulta v Hradci Králové

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Ošetřovatelství - všeobecná sestra
bakalářské  3 roky  Český 
Všeobecné lékařství
magisterské  6 let  Český, anglický 
Zubní lékařství
magisterské  5 let  Český, anglický 
Anatomie, histologie a embryologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Fyziologie a patologická fyziologie
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Gynekologie a porodnictví
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Chirurgie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Klinická biochemie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Klinická onkologie a radioterapie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Lékařská biofyzika
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Lékařská biologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Lékařská farmakologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Lékařská chemie a biochemie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Lékařská imunologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Lékařská mikrobiologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Neurologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Oční lékařství
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Patologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Pediatrie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Psychiatrie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Radiologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Stomatologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Veřejné zdravotnictví
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Vnitřní nemoci
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Lékařské, zdravotnické
Poslední aktualizace: 11. 01. 2018

Kalendář akcí:

Datum Druh akce
Popis akce
13. 01. 2018 Den otevřených dveří
Bakalářský program, Magisterské programy
28. 02. 2018 Uzávěrka přihlášek
Bakalářský program, Magisterské programy
11. 06. 2018 Přijímací řízení
Magisterské programy
18. 06. 2018 Přijímací řízení
Bakalářský program
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si