Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Adresa:
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 - Strašnice
Telefon:
274 815 044
E-mail:
info@mup.cz
Web:
www.mup.cz
Fax:
274 817 190
Facebook:
mup.cz
IČ:
DIČ:
CZ26482789

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Anglophone Studies
bakalářské  3 roky  Anglický 
Bezpečnost a technologie komunikace
bakalářské  3 roky  Český 
Humanitní studia
bakalářské  3 roky  Český 
International Business
bakalářské  3 roky  Anglický 
International Relations and European Studies
bakalářské  3 roky  anglický 
Mediální studia
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Mezinárodní obchod
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Mezinárodní vztahy a evropská studia
bakalářské  3 roky  Český 
Průmyslové vlastnictví
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Veřejná správa
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Asian Studies and International Relations
magisterské  2 roky  Český 
Anglofonní studia
magisterské navazující  2 roky  Anglický 
Asisjká studia a mezinárodní vztahy
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Evropská studia a veřejná správa
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
International Relations and European Studies
magisterské navazující  2 roky  Anglický 
Mediální studia
magisterské navazující  3 roky  P, K  Český 
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Mezinárodní vztahy a evropská studia
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Politologie
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Regional Studies and International Business
magisterské navazující  2 roky  Anglický 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice. Dlouhodobě vysoký zájem uchazečů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V současé době studuje na MUP přibližně 6 000 studentů. Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace, mediální komunikace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované (dálkové) formě, v českém a anglickém jazyce. MUP působí v Praze a ve třech krajských městech - v Plzni, LiberciHradci Králové.

Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem.

Metropolitní univerzita Praha jako nezisková organizace významně přispívá ke snaze o vyrovnání příležitostí občanů se zdravotním postižením pohybového aparátu. Nabízí jim možnost získat   vysokoškolské vzdělání v rámci komplexního   programu „Škola bez bariér“, který realizuje od akademického roku 2003/2004.

MUP pořádá každý měsíc od prosince do září dny otevřených dveří, na kterých se uchazeči o studium dozví podrobnější informace o univerzitě.

Studium

Metropolitní univerzita Praha poskytuje vysokoškolské vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských oborech.

V rámci celoživotního vzdělávání Metropolitní univerzita Praha také realizuje přípravný rok anglického jazyka a přípravný rok českého jazyka pro cizince.

Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka - Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE). Absolventi těchto kurzů i zájemci z řad veřejnosti mohou skládat zkoušky přímo na půdě Metropolitní univerzity Praha, která je oficiálním zkouškovým centrem pro Cambridge Exams v České republice.

Vědecké aktivity MUP

Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě rozšiřuje vlastní vědeckovýzkumnou činnost, čímž zvyšuje kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Na univerzitě působí vědeckovýzkumná centra, která každoročně pořádají řadu odborných konferencí a seminářů. Ve všech svých aktivitách usilují centra o zapojení studentů do vědecké činnosti.

Univerzita vydává skripta, sborníky, odborné monografie nebo recenzovaný časopis Central European Journal of International and Security Studies, který si za dobu své existence vydobyl uznání na mezinárodní úrovni. Od roku 2010 vydává univerzita další recenzovaný časopis ACTA MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví.

Zahraniční spolupráce

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce. Pro realizaci zahraničních aktivit vytvořila MUP širokou síť více než 150 spolupracujících univerzit jak v rámci Evropy v programu Erasmus, tak i v oblastech mimo Evropu.

Univerzita nabízí pro studenty také možnost praktických stáží v rámci programu Erasmus+ a Double Degree, v jehož rámci studují studenti na MUP a na partnerské univerzitě a po absolvování studia získají diplomy obou univerzit.

Škola bez bariér

Komplexní podporu studentů s postižením realizuje MUP na bázi Denního centra. V současné době jich u nás studuje více než sedmdesát. Za realizaci tohoto programu získala univerzita několik ocenění, jako např. mezinárodní cenu Handinnov Europe 2008, ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nebo ocenění Stejná šance – Zaměstnavatel 2010 a Zaměstnavatel 2013. V rámci programu Erasmus studují studenti s tělesným postižením na vysokých školách v zemích EU.

Sportovní klub

Na Metropolitní univerzitě Praha je Sportovní klub, jenž je členem České asociace univerzitního sportu a Pražské tělovýchovné unie. Centrum sportu se zaměřuje na využití volného času studentů (včetně studentů s tělesným postižením) a vytváří pro ně širokou nabídku aktivit v průběhu semestrů. Centrum také organizuje sportovní turnaje a týdenní sportovní kurzy (lyžařské a cykloturistické zájezdy) a nabízí studentům slevy ve vybraných sportovních centrech v Praze, oslovuje, vybírá a podporuje studenty startující v akademických soutěžích.

Statut společnosti: Soukromá
Účast na veletrzích: Jiné veletrhy: Gaudeamus Nitra, Veletrh VŠ v Bratislavě a Košicích
Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Filozofické, sociální a teologické | Právnické | Ekonomické
Poslední aktualizace: 10. 04. 2017

Kalendář akcí:

Datum Druh akce
Popis akce
18. 05. 2016 Den otevřených dveří
15. 06. 2016 Den otevřených dveří
05. 09. 2016 Den otevřených dveří
19. 09. 2016 Den otevřených dveří

[ x ]

Přečtěte si

Cestování – nejlepší životní investice - recenze knihy
Kniha Cestování – nejlepší životní investice je zajímavá nejen tím, že je jakýmsi motivačním a kariérním rádcem, ale navíc je i biografií autora, který čerpal ze svých zahraničních zkušeností. Lukáš sice našel…
Práce v Dánsku: Individualita a odpovědnost
Když jsem před třemi lety poprvé přijela do Dánska a rovnou se tam při té příležitosti přistěhovala, všechno bylo nové a jiné. Najednou jsem se ocitla v zemi, kde zima není překážkou pro cyklisty a kde si lidé…
Začít spolupracovat se zahraniční univerzitou není nic složitého
Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými školami? Poradíme vám, jak na to!
Jak na levné cestování?
Láká tě dobrodružství a vůně dálek, ale bojíš se, že nemáš dost peněz, aby se tvé cestovatelské sny uskutečnily? Chceš si užít parádní léto u moře, v horách nebo vyrazit na prázdninový trip po vlastní ose, ale…