Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Adresa:
Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 - Strašnice
Telefon:
274 815 044
E-mail:
info@mup.cz
Web:
www.mup.cz
Facebook:
mup.cz
IČ:
DIČ:
CZ26482789

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Anglophone Studies
bakalářské  3 roky  P, K  angličtina 
Bezpečnost a technologie komunikace
bakalářské  3 roky  čeština 
Humanitní studia
bakalářské  3 roky  čeština 
International Business
bakalářské  3 roky  angličtina 
International Relations and European Studies
bakalářské  3 roky  angličtina 
Mediální studia
bakalářské  3 roky  P, K  čeština 
Mezinárodní obchod
bakalářské  3 roky  P, K  čeština 
Mezinárodní vztahy a evropská studia
bakalářské  3 roky  P, K  čeština 
Průmyslové vlastnictví
bakalářské  3 roky  P, K  čeština 
Veřejná správa
bakalářské  3 roky  P, K  čeština 
Anglophone Studies
magisterské navazující  2 roky  P, K  angličtina 
Asian Studies and International Relations
magisterské navazující  2 roky  angličtina 
Asijská studia a mezinárodní vztahy
magisterské navazující  2 roky  P, K  čeština 
Evropská studia a veřejná správa
magisterské navazující  2 roky  P, K  čeština 
International Relations and European Studies
magisterské navazující  2 roky  angličtina 
Mediální studia
magisterské navazující  2 roky  P, K  čeština 
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
magisterské navazující  2 roky  P, K  čeština 
Mezinárodní vztahy a evropská studia
magisterské navazující  2 roky  P, K  čeština 
Politologie
magisterské navazující  2 roky  P, K  čeština 
Regional Studies and International Business
magisterské navazující  2 roky  čeština 
Regionální studia a mezinárodní obchod
magisterské navazující  2 roky  P, K  čeština 
International Relations and European Studies (Ph.D.)
doktorské  3 roky  P, K  čeština 
International Relations and European Studies (PhDr.)
doktorské      angličtina 
Mediální studia (Ph.D.)
doktorské  3 roky  P, K  čeština 
Mediální studia (PhDr.)
doktorské      čeština 
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (Ph.D.)
doktorské  3 roky  P, K  čeština 
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (PhDr.)
doktorské      čeština 
Mezinárodní vztahy a evropská studia (Ph.D.)
doktorské  3 roky  P, K  čeština 
Mezinárodní vztahy a evropská studia (PhDr.)
doktorské      čeština 
Politologie (Ph.D.)
doktorské  3 roky  P, K  čeština 
Politologie (PhDr.)
doktorské      čeština 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., (MUP) patří mezi nejstarší a největší soukromé vysoké školy v České republice. Dlouhodobě vysoký zájem uchazečů o studium na Metropolitní univerzitě Praha svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce. V současé době studuje na MUP přibližně 5300 studentů. Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace, mediální komunikace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované (dálkové) formě, v českém a anglickém jazyce. MUP působí v Praze a ve třech krajských městech - v Plzni, LiberciHradci Králové.

Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem.

Metropolitní univerzita Praha jako nezisková organizace významně přispívá ke snaze o vyrovnání příležitostí občanů se zdravotním postižením pohybového aparátu. Nabízí jim možnost získat   vysokoškolské vzdělání v rámci komplexního   programu „Škola bez bariér“, který realizuje od akademického roku 2003/2004.

MUP pořádá každý měsíc od prosince do září dny otevřených dveří, na kterých se uchazeči o studium dozví podrobnější informace o univerzitě.

Studium

Metropolitní univerzita Praha poskytuje vysokoškolské vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských oborech.

V rámci celoživotního vzdělávání Metropolitní univerzita Praha také realizuje přípravný rok anglického jazyka a přípravný rok českého jazyka pro cizince.

Pro studenty univerzity i pro veřejnost otevírá MUP každoročně přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka - Cambridge Exams (PET, FCE, CAE, CPE). Absolventi těchto kurzů i zájemci z řad veřejnosti mohou skládat zkoušky přímo na půdě Metropolitní univerzity Praha, která je oficiálním zkouškovým centrem pro Cambridge Exams v České republice.

Vědecké aktivity MUP

Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě rozšiřuje vlastní vědeckovýzkumnou činnost, čímž zvyšuje kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Na univerzitě působí vědeckovýzkumná centra, která každoročně pořádají řadu odborných konferencí a seminářů. Ve všech svých aktivitách usilují centra o zapojení studentů do vědecké činnosti.

Univerzita vydává skripta, sborníky, odborné monografie nebo recenzovaný časopis Central European Journal of International and Security Studies, který si za dobu své existence vydobyl uznání na mezinárodní úrovni. Od roku 2010 vydává univerzita další recenzovaný časopis ACTA MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví.

Zahraniční spolupráce

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce. Pro realizaci zahraničních aktivit vytvořila MUP širokou síť více než 170 spolupracujících univerzit jak v rámci Evropy v programu Erasmus, tak i v oblastech mimo Evropu.

Univerzita nabízí pro studenty také možnost praktických stáží v rámci programu Erasmus+ a Double Degree, v jehož rámci studují studenti na MUP a na partnerské univerzitě a po absolvování studia získají diplomy obou univerzit.

Škola bez bariér

Komplexní podporu studentů s postižením realizuje MUP na bázi Denního centra. V současné době jich u nás studuje více než sedmdesát. Za realizaci tohoto programu získala univerzita několik ocenění, jako např. mezinárodní cenu Handinnov Europe 2008, ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nebo ocenění Stejná šance – Zaměstnavatel 2010 a Zaměstnavatel 2013 a cenu MOSTY 2014 za mimořádnou aktivitu ve prospěch občanů se zdravotním postižením. V rámci programu Erasmus studují studenti s tělesným postižením na vysokých školách v zemích EU.

Sportovní klub

Sportovní klub MUP je členem České asociace univerzitního sportu a Pražské tělovýchovné unie. Studentům (včetně studentů s tělesným postižením) nabízí široké spektrum aktivit nejen v průběhu semestru. Organizuje turnaje a vícedenní kurzy (např. lyžařské, cykloturistické, vodácké...) a nabízí studentům slevy ve vybraných sportovních centrech v Praze. Podporuje také studenty reprezentující MUP v akademických soutěžích.

Statut společnosti: Soukromá
Účast na veletrzích: Jiné veletrhy: Gaudeamus Nitra, Veletrh VŠ v Bratislavě a Košicích, EDUCA MYJOB Liberec
Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Filozofické, sociální a teologické | Právnické | Ekonomické
Poslední aktualizace: 27. 09. 2017

Kalendář akcí:

Datum Druh akce
Popis akce
10. 01. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
31. 01. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
28. 02. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
21. 03. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
18. 04. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
16. 05. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
13. 06. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
03. 09. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
17. 09. 2018 Den otevřených dveří
Den otevřených dveří

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.