JU České Budějovice: Pedagogická fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, anglický a německý 
Anglický jazyk a historie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Anglický jazyk a přírodopis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český, anglický 
Anglický jazyk a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, anglický 
Anglický jazyk a tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Arteterapie
bakalářské  3 roky  český 
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod – ruský jazyk
bakalářské  3 roky  ruský, český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka (němčina, italština, španělština, francouzština) 
Český jazyk a literatura a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, španělský 
Český jazyk a literatura a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Český jazyk a literatura a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, německý 
Český jazyk a literatura a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Český jazyk a literatura a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Fyzika a chemie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Fyzika a informační technologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Fyzika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Geografie pro veřejnou správu
bakalářské  3 roky  český, během studia zápočet ze 2 cizích jazyků 
Historie a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Historie a zeměpis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) (hlavní obor hra na klavír)
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Informační technologie a e-learning
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z anglického jazyka 
Matematika a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Matematika a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Matematika a fyzika se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Matematika a chemie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Matematika a informační technologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Matematika a přírodopis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, anglický 
Matematika a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Matematika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Matematika a tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Matematka a zeměpis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Německý jazyk a přírodopis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Německý jazyk a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, německý 
Německý jazyk a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český, německý 
Německý jazyk a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Německý jazyk a zeměpis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Přírodopis a chemie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Přírodopis a tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Přírodovědná a ekologická výchova
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Psychologie
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Sociální pedagogika
bakalářské  3 roky  český, anglický nebo německý jazyk 
Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy
bakalářské  3 roky  Český 
Technická výchova a informační technologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Tělesná výchova a sport (jednooborové)
bakalářské  3 roky  český 
Tělesná výchova a sport a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Tělesná výchova a sport a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Tělesná výchova a sport a technická výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Učitelství odborných předmětů
bakalářské  3 roky  český, anglický nebo německý jazyk 
Učitelství pro mateřské školy
bakalářské  3 roky  P, K  český, anglický nebo německý jazyk 
Výchova ke zdraví
bakalářské  3 roky  P, K  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Výchova ke zdraví a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Výchova ke zdraví a přírodopis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Výtvarná tvorba a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  P, K  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Zeměpis a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, anglický 
Zeměpis a přírodopis se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Zeměpis a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Zeměpis a tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
magisterské  5 let  český, anglický 
Učitelství anglického jazyka a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství anglického jazyka a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství anglického jazyka a přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury a německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství dějepisu a zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  český 
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy (hlavní obor hra na klavír)
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky a fyziky pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky a chemie pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky a informatiky pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky a přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky a zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a tělesné výchovy pro střední školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a tělesné výchovy pro ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství německého jazyka a výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství přírodopisu a chemie pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství přírodopisu a informatiky pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ a tělesné výchovy pro ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství psychologie pro SŠ a učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství technické výchovy a inforamtiky pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ a tělesné výchovy pro ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství výchovy ke zdraví a přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství zeměpisu a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství zeměpisu a přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a tělesné výchovy pro střední školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a tělesné výchovy pro ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (neučitelské)
magisterské navazující  2 roky  Český 
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
doktorské  3 roky  P, K  český, anglický 
Pedagogická psychologie
doktorské  4 roky  P, K  český, anglický 
Teorie vzdělávání v matematice
doktorské  4 roky  P, K  český, během studia zkouška z 1 cizího jazyka 
Vzdělávání v biologii
doktorské  4 roky  P, K  Český, anglický 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Sekce: Pedagogické, tělovýchovné
Poslední aktualizace: 14. 01. 2016
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si