UJEP Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Aktivity v přírodě
bakalářské  3 roky  Český 
Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Bohemistika se slavistickým zaměřením
bakalářské  3 roky  Český 
Český jazyk a literatura (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Český jazyk a literatura (jednooborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Čeština pro cizince
bakalářské  3 roky  Český 
Hudební výchova (dvouborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Hudební výchova (jednooborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Obchodní ruština
bakalářské  3 roky  Český 
Pedagogika volného času
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Popularizace hudby a organizace hudebního života
bakalářské  3 roky  Český 
Sbormistrovství (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Sociálně pedagogická asistence
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Sociální pedagogika
bakalářské  3 roky  Český 
Školský management
bakalářské  3 roky  Český 
Tělesná výchova (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Tělesná výchova a sport
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Tělesná výchova pro SŠ
bakalářské  5 let  Český 
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské  3 roky  Český 
Učitelství pro mateřské školy
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Výtvarná výchova (jednooborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Biologie pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Biologie pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Český jazyk a literatura pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Dějepis pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Fyzika pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Geografie pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Geografie pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Hra na nástroj pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Hudební výchova pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Chemie pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Matematika pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Matematika pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Německý jazyk a literatura pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Sbormistrovství pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Technická výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
magisterské  5 let  Český 
Učitelské studium hudební výchovy pro ZŠ, SŠ, ZUŠ
magisterské  5 let  Český 
Učitelské studium výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ, ZUŠ
magisterské  5 let  Český 
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk
magisterské  4 roky  P, K  Český 
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ-anglický jazyk
magisterské  4 roky  Český 
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk
magisterské  5 let  Český 
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
magisterské  5 let  Český 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
magisterské  5 let  P, K  Český 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální školy
magisterské  5 let  Český 
Vychovatelství pro speciální zařízení
magisterské  4 roky  P, K  Český 
Výpočetní technika pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské  4 roky  Český 
Výtvarná výchova pro SŠ
magisterské  5 let   Český 
Základy společenských věd pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Zpěv-sólo pro SŠ
magisterské  5 let  Český 
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Sbormistrovství pro SŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – anglický jazyk
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství hudební výchovy pro střední školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
magisterské navazující  2 roky  Český 
Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ
magisterské navazující  2 roky  Český 
Výtvarně edukativní studia
magisterské navazující  2 roky  Český 
Hudební teorie a pedagogika
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Teorie výtvarné výchovy
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Teorie vzdělávání v bohemistice
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Pedagogické, tělovýchovné
Poslední aktualizace: 26. 05. 2016
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.