MU Brno: Pedagogická fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hra na varhany se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Matematika se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Ruský jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Sociálně pedagogické asistentství
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Sociální pedagogika a volný čas
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Speciální pedagogika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Učitelství praktického vyučování
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Sociální pedagogika a volný čas
magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Speciální pedagogika
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství biologie pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství biologie pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství dějepisu pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství dějepisu pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství dějepisu pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství fyziky pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství fyziky pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství hry na varhany pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství hudební výchovy pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství chemie pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství chemie pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství matematiky pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství matematiky pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství matematiky pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  P, K  Český 
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Učitelství rodinné výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství rodinné výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství řízení sboru pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství sólového zpěvu pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství technické výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství technické výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství vizuální tvorby pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství základů společenských věd pro střední školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Učitelství zeměpisu pro základní školy
magisterské vzdělání  4 roky  Český 
Učitelství zeměpisu pro základní školy
magisterské vzdělání  5 roků  Český 
Český jazyk a literatura
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Hlasová výchova
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Hra na klavír
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Hra na varhany
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Hudební výchova
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Matematika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Sociální pedagogika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Speciální andragogika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Speciální pedagogika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Speciální pedagogika pro učitele
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Speciální pedagogika pro učitele středních škol
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství cizích jazyků pro střední školy - angličtina
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství cizích jazyků pro střední školy - francouzština
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství cizích jazyků pro střední školy - němčina
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství dějepisu pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Učitelství fyziky pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství chemie pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství informatiky pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství matematiky pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství přírodopisu pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství zeměpisu pro základní školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Vizuální tvorba
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Výtvarná výchova
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Základy společenských věd
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Hudební teorie a pedagogika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Pedagogika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Speciální pedagogika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Výtvarná výchova
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Pedagogické, tělovýchovné
Poslední aktualizace: 29. 04. 2008
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.