UK Praha: Přírodovědecká fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Geotechnologie
bakalářské  3 roky  Český 
Biochemie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Biologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Demografie - ekonomie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Demografie - sociální geografie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Demografie - sociologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Ekologická a evoluční biologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geografie a anglistika-amerikanistika se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geografie a hispanistika se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geografie a kartografie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Hospodaření s přírodními zdroji
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborová
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemie v přírodních vědách
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemie životního prostředí
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Klinická a toxikologická analýza
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Molekulární biologie a biochemie organismů
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Ochrana životního prostředí
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Praktická geobiologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání
bakalřáské vzdělání  3 roky  Český 
Genetika, molekulární biologie a virologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Mikrobiologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Analytická chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Anatomie a fyziologie rostlin
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Anorganická chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Antropologie a genetika člověka
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Aplikovaná geologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Biofyzikální chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Biochemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Botanika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Buněčná a vývojová biologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Demografie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Ekologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Fyzická geografie a geoekologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Fyzikální chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Fyziologie živočichů
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Geologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Chemie životního prostředí
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Imunologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Jaderná chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Kartografie a geoinformatika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Klinická a toxikologická analýza
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Makromolekulární chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Ochrana životního prostředí
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Organická chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Parazitologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Regionální a politická geografie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Sociální geografie a regionální rozvoj
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Teoretická a evoluční biologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství biologie a geografie pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství biologie a geologie pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství biologie a chemie pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství biologie a matematiky pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství biologie pro střední školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství geografie a matematiky pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství geografie pro střední školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství geologie a biologie pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství geologie a chemie pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství geologie pro střední školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství chemie a biologie pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství chemie a matematiky pro SŠ
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Učitelství chemie pro střední školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Zoologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Přírodovědecké
Poslední aktualizace: 25. 01. 2015
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.