MU Brno: Přírodovědecká fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Analytický chemik-manažer chemické laboratoře
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Antropologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Aplikovaná biochemie
bakalářské vzdělání  3 roky   Český 
Aplikovaná geografie a geoinformatika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Aplikovaná matematika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium+Ekonomie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Astrofyzika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Biofyzika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Biofyzikální chemie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Biochemie
bakalářské vzdělání  3 roky   Český 
Dvouoborové kombinace se zaměřením na vzdělání
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Ekologická a evoluční biologie
bakalářské vzdělání   3 roky  Český 
Finanční a pojistná matematika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Fyzika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Fyzika a management
bakalářské vzdělání   3 roky  Český 
Geografická kartografie a geoinformatika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geografie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geologie
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Geologie aplikovaná environmentální
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Geologie pro kombinaci s archeologií+Archeologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Geologie pro víceoborové studium+Anglický jazyk a literatura
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemie konzervování-restaurování
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Chemoinformatika a bioinformatika
bakalářské vzdělání   3 roky  Český 
Laboratorní a měřící technika
bakalářské vzdělání   3 roky  P, K  Český 
Lékařská fyzika
bakalářské vzdělání   3 roky  P, K  Český 
Lékařská genetika a molekulární diagnostika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Matematická biologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Modelování a výpočty
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Molekulární biologie a genetika
bakalářské vzdělání   3 roky  Český 
Nanotechnologie-aplikovaná fyzika
bakalářské vzdělání   3 roky  P, K  Český 
Obecná matematika
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Speciální biologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Správní geologie
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Statistika a analýza dat
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Algebra a diskrétní matematika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Analytická biochemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Analytická chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P   Český 
Anorganická chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Antropologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Aplikovaná geografie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Aplikovaná matematika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Biofyzika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Biochemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Biochemie genomů a proteomů
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Biomolekulární chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Botanika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Dvouoborové učitelské kombinace
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Ekonomie+Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Finanční matematika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Fyzická geografie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Fyzika kondenzovaných látek
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Fyzika plazmatu
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Fyzikální chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Geografická kartografie a geoinformatika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Geologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Geologie pro kombinaci s archeologií+Archeologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Geometrie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Chemie konzervování-restaurování
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Chemie životního prostředí
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Chemoinformatika a bioinformatika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Logika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Matematická analýza
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Matematická biologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Matematické modelování a numerické metody
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Matematika s informatikou
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Materiálová chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Molekulární biologie a genetika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Organická chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Sociální geografie a regionální rozvoj
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Speciální biologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Statistika a analýza dat
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Strukturní chemie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Teoretická fyzika a astrofyzika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Učitelství pro střední školy
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Zoologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Anatomie a fyziologie rostlin
doktorské studium  4 roky  P, K  Český 
Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doktorské studium  4 roky  P, K  Český 
Algebra, teorie čísel a matematická logika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Analytická chemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Anorganická chemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Antropologie chemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Biofyzika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Biochemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Biomolekulární chemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Botanika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Ekologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Ekotoxikologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Fyzická geografie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Fyzika kondenzovaných látek
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Fyzika plazmatu
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Fyzikální chemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Fyziologie živočichů
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Genomika a proteomika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Geologické vědy
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Geometrie, topologie a globální analýza
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Hydrobiologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Chemie makromolekulárních látek
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Chemie životního prostředí
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Matematická analýza
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Materiálová chemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Mechanické vlastnosti pevných látek
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Mikrobiologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Molekulární a buněčná biologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Obecná a molekulární genetika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Obecné otázky fyziky
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Obecné otázky matematiky
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Organická chemie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Parazitologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Regionální geografie a regionální rozvoj
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Teoretická fyzika a astrofyzika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Vlnová a částicová optika
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Zoologie
doktorské vzdělání  4 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Přírodovědecké
Poslední aktualizace: 04. 12. 2014
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si