OU Ostrava: Přírodovědecká fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia: Obory v anglickém jazyce na Education.cz

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Aplikace matematiky v ekonomii
bakalářské  3 roky  Český 
Aplikovaná ekologie
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Aplikovaná informatika
bakalářské  3 roky  D, K  Český 
Aplikovaná matematika
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Biofyzika
bakalářské  3 roky  Český 
Biologie (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Ekonomická gegrafie a regionální rozvoj
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Experimentální biologie
bakalářské  3 roky  Český 
Fyzická geografie a geoekologie
bakalářské  3 roky  Český 
Fyzika (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Geografie (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  Český 
Chemie
bakalářské  3 roky  Český 
Chemie (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Informatika
bakalářské  3 roky  Český 
Informatika (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika
bakalářské  3 roky  Český 
Investiční poradenství
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Kartografie a geoinformatika
bakalářské  3 roky  Český 
Matematické a počítačové metody zpracování informací
bakalářské  3 roky  Český 
Matematika (dvouoborové)
bakalářské  3 roky  P, K  Český 
Ochrana a tvorba krajiny
bakalářské  3 roky  Český 
Politická a kulturní geografie
bakalářské  3 roky  Český 
Systematická biologie a ekologie
bakalářské  3 roky  Český 
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové, dvouoborové)
bakalářské  2 roky  Český 
Analytická chemie pevné fáze
magisterské navazující  2 roky  Český 
Aplikovaná matematika
magisterské navazující  2 roky  Český 
Biofyzika
magisterské navazující  2 roky  Český 
Ekonomická gegrafie a regionální rozvoj
magisterské navazující  3 roky  P, K  Český 
Experimentální biologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Fyzická geografie a geoekologie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Fyzikální chemie povrchů
magisterské navazující  2 roky  Český 
Informační systémy
magisterské navazující  2 roky  P, K  Český 
Matematická informatika
magisterské navazující  2 roky  Český 
Modelování v environmentální geografii
magisterské navazující  2 roky  Český 
Ochrana a tvorba krajiny
magisterské navazující  2 roky  Český 
Politická a kulturní geografie
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové, dvouoborové)
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství fyziky pro střední školy (jednooborové, dvouoborové)
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství geografie pro střední školy (jednooborové, dvouoborové)
magisterské navazující  2 roky    Český 
Učitelství informatiky pro střední školy (jednooborové, dvouoborové)
magisterské navazující  2 roky  Český 
Učitelství matematiky pro střední školy (jednooborové, dvouoborové)
magisterské navazující  2 roky  Český 
Aplikovaná algebra
doktorské  3 roky, 4 roky  P, K  Český, Anglický 
Aplikovaná matematika
doktorské  3 roky, 4 roky  P, K  Český, Anglický 
Biologie
doktorské  4 roky  P, K  Český 
Environmentální geografie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Fuzzy modelování
doktorské  3 roky, 4 roky  P, K  Český, Anglický 
Informační systémy
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Politická a kulturní geografie
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Teorie vzdělávání ve fyzice
doktorské  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Jiné veletrhy: Bratislava
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Přírodovědecké
Poslední aktualizace: 09. 03. 2015
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.