VOŠ SOKRATES

Adresa:
Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava
Telefon:
800 888 989, 734 578 175
E-mail:
vos@sokrates.cz
Web:
www.sokrates.cz
IČ:

Obory studia:

Název oboru
Délka studia Forma Jazyk výuky Roční školné
Obecně právní činnost
3 roky  Český  16980,- Kč 
Obecně právní činnost
3 roky  Český  5980,- Kč 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Vyšší odborná škola SOKRATES® navazuje na devatenáctiletou tradici Institutu vzdělávání SOKRATES®, jehož vzdělávacími programy prošlo více než sto deset tisíc studentů.

Toto funkční spojení zahrnuje hned několik výhod. Vyšší odborná škola SOKRATES® využívá etablované prostředí aktivit vzdělávacích programů SOKRATES®. To s sebou přináší letité zkušenosti a stabilní pedagogický sbor, který je tvořen odborníky z vysokých škol a praxe. Další předností, tohoto unikátního vzdělávacího projektu, je zázemí vlastních prostor s multimediálními učebnami, které poskytuje dostatek prostoru k vlastnímu studiu i oddechu.

Vyšší odborná škola SOKRATES® poskytuje vzdělání v oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru. Studium práva a ekonomie je v současné době nezbytností pro jakoukoliv praktickou činnost. Absolvent školy získává, díky praktickému zaměření studia organizovanému dle potřeb zaměstnavatelů, 100% jistotu nalezení zaměstnání. Po skončení tříletého studijního programu obdrží titul DiS. (diplomovaný specialista).

Profese, kde nalezne absolvent uplatnění jsou velmi rozmanité např.: advokátní, notářské a realitní kanceláře, finanční a bankovní sektor, veřejná správa, ale i evropské instituce.

Vzdělávací projekt SOKRATES® je naprosto ojedinělý, nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale i v celé České republice. Studovat jej můžete v rámci denního nebo kombinovaného studia odkudkoliv z ČR.

Ambice Na VOŠ SOKRATES® probíhá v rámci programu Leonardo da Vinci projekt bilaterálních zahraničních mobilit pro studenty i pedagogy. Stáže probíhají na partnerské škole na Fachschule, Fachoberschule und Berufsschule Eike von Repgow v německém Magdeburgu. Studenti pravidelně vycestují na třitýdenní pobyty do Německa, kde vykonávají pracovní stáže v zahraničních firmách (např. Deutsche Telekom, BOSCH, Wobau, právní a správní kanceláře aj.) v Sasku-Anhaltsku. Celý pobyt i doprava je hrazena z prostředků projektu. Na stáže jsou vybíráni v konkurzním řízení nejlepší studenti školy. Zahraniční zkušenost spojená s prací v mezinárodním prostředí prohlubuje jazykové kompetence studentů, jakož i zvyšuje jejich cenu na trhu práce. Grantový program Leonardo da Vinci zprostředkovává Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a úspěch ve výběrovém řízení, který dosáhla VOŠ SOKRATES®  je velmi výjimečný.

VOŠ SOKRATES®  byla účastna na dalších dvou projektech, které jsou financovány z prostředků Operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy č. 32 k oblasti podpory 7.2.1 Vyšší odborné vzdělávání, prioritní osy 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Cílem schváleného projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0015 - Zvýšení uplatitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES®  na trhu práce - je komplexní řešení současných problematických oblastí vyššího odborného vzdělávání na úrovni VOŠ SOKRATES® . Na jedné straně se jedná o zvýšení uplatitelnosti absolventů VOŠ na trhu práce a na straně druhé o zajištění lepší prostupnosti těchto absolventů do bakalářských programu VŠ. V rámci projektu jsou zajišťovány praxe zejména u tuzemských společností s cílem snížit riziko nenalezení vhodného zaměstnání po absolvování vyšší odborné školy. Projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0079 - Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES®  a VŠ - je již zaměřen přímo na zvýšení prostupnosti absolventů VOŠ SOKRATES®  do bakalářských studijních programů VŠ prostřednictvím vytvoření kreditního systému hodnocení studia v souladu s ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), který zjednoduší proces uznávání části studia absolventů VOŠ SOKRATES®  na VŠ. V návaznosti na výše uvedený projekt usiluje také o další zvýšení uplatitelnosti absolventů v praxi prostřednictvím modularizace výuky včetně vytvoření e-learningové podoby modulů pro studenty v prezenční i dálkové formě studia.

Právo a ekonomie - naše DiSciplína!

Statut společnosti: Soukromá
Účast na veletrzích: Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Ekonomie, právo
Poslední aktualizace: 05. 04. 2017

Kalendář akcí:

Datum Druh akce
Popis akce
04. 04. - 31. 05. 2017 Den otevřených dveří
Dne 13.5.2017 v 10 hodin proběhne Den otevřených dveří.
04. - 30. 04. 2017 Uzávěrka přihlášek
Zarezervujte si včas studium na VOŠ SOKRATES pro školní rok 2017/2018! Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 30.4.2017!

[ x ]

Přečtěte si

Začít spolupracovat se zahraniční univerzitou není nic složitého
Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými školami? Poradíme vám, jak na to!
Práce v Dánsku: Individualita a odpovědnost
Když jsem před třemi lety poprvé přijela do Dánska a rovnou se tam při té příležitosti přistěhovala, všechno bylo nové a jiné. Najednou jsem se ocitla v zemi, kde zima není překážkou pro cyklisty a kde si lidé…
Tréninkový kurz Nenásilné komunikace v Turecku – nadšení i zklamání v jednom
Zajímáte se o vzdělávání v multikulturním prostředí? Náš externí spolupracovník Tomáš Kolomazník pro čtenáře Vzdělání.cz sepsal své postřehy z účasti na zahraničním tréninkovém kurzu tzv. nenásilné komunikace.…