JU České Budějovice: Zemědělská fakulta

Škola již více než rok neaktualizovala svůj záznam.

Obory studia:

Název oboru
Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
Agroekologie
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Agropodnikání
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Biologie a ochrana zájmových organismů
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Zemědělská technika, obchod, servis a služby
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Zemědělské biotechnologie
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Zemědělství
bakalářské vzdělání  3 roky  Český 
Zootechnika
bakalářské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Agroekologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Agropodnikání
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Biologie a ochrana zájmových organaismů
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Rostlinné biotechnologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Zemědělské inženýrství
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Zootechnika
navazující magisterské vzdělání  2 roky  P, K  Český 
Živočišné biotechnologie
navazující magisterské vzdělání  2 roky  Český 
Aplikovaná a krajinná ekologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Obecná produkce rostlinná
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Obecná zootechnika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Ochrana rostlin
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Speciální produkce rostlinná
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Speciální zootechnika
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Zemědělská chemie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Zemědělské biotechnologie
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
doktorské vzdělání  3 roky  P, K  Český 
Vysvětlivky: P - prezenční, D - distanční, K - kombinované

Doplňující informace:

Statut společnosti: Veřejná
Účast na veletrzích: Gaudeamus Praha — ano
Gaudeamus Brno — ano
Sekce: Zemědělské, veterinární, potr.
Poslední aktualizace: 02. 12. 2012
EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.